Оголошення про конкурсний відбір індивідуального консультанта на посаду «Молодший аналітик»

ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ – КОНСУЛЬТАНТ –МОЛОДШИЙ АНАЛІТИК)

Україна

Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах»

Грант № TF016590

Назва завдання: ”Відбір індивідуального консультанта - молодшого аналітика”

Номер завдання (згідно плану закупівель):  №KEI-IC-06

Уряд України одержав від Міжнародного банку реконструкції та розвитку грант для фінансування проекту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах» (далі – Проект).Даний проект було створено для підтримки Уряду в розробці стратегії реформи аграрного сектору, а також її окремих компонентів на основі фактичних даних, та для моніторингу впровадження реформ.Для забезпечення реалізації Проекту, міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут», як виконавець Проекту, має намір залучити індивідуального консультанта  (далі - Консультант) на посаду консультанта - молодшого аналітика.

Міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут» запрошує кваліфікованих кандидатів взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади консультанта - молодшого аналітика.

Зацікавлені консультанти мають надати інформацію про відповідність їх кваліфікації вимогам щодо надання послуг у формі резюме (CV) українською та англійською мовами, які підтверджують що вони є кваліфікованими та мають відповідний досвід для виконання зазначених послуг. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду наведено нижче.

 Обов’язкові вимоги:

  1. Повна вища освіта (III або IV рівень акредитації) зі спеціалізацією в економіці, статистиці або інших суміжних областях;
  2. Три роки підтвердженого досвіду роботи з проведення емпіричних досліджень в галузі економіки, фінансів, сільського господарства, земельних відносин; 
  3. Знання програми «Stata» або іншого статистичного програмного забезпечення;
  4. Підтвердження навичок написання звітів англійською та українською мовами;
  5. Професійний користувач пакету MS Office;
  6. Вільне володіння усною та письмовою українською та англійською мовами.

Бажанні вимоги:

  1. Диплом кваліфікації магістра або наукова ступінь за спеціальністю економіка сільського господарства, економічний аналіз або інших економічних дисциплін;
  2. Обізнаність щодо сільськогосподарської та земельної статистики;
  3. Розуміння питань, пов’язаних із проведенням земельної реформи в Україні; 
  4. Досвід проведення економічних досліджень за напрямками оцінка впливу економічної політики та інших інновацій, моніторинг економічної діяльності та бізнес оточення. 

Міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут» має право вимагати надання документів, які підтверджують кваліфікацію зацікавлених консультантів.

Переможцю конкурсу, для надання зазначених послуг, необхідно буде здійснити реєстрацію у відповідних установах та отримати статус фізичної особи-підприємця.

Консультант буде відібраний відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів (IC), як викладено в "Керівництві з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку", затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.), ("Керівництво із закупівлі послуг консультантів").

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 "Керівництва із закупівлі послуг консультантів", в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов'язується дотримуватися політики Банку щодо корупційної практики і шахрайства.

Висловлення зацікавленості із зазначенням номеру завдання та резюме (CV) (якщо можливо, зазначити посилання на результати виконаних досліджень, публікації та ін.)  слід направляти поштою або електронною поштою за наведеною нижче адресою до: 17:00, 26 вересня 2016 р.  

Будь ласка, зазначте в темі листа: "Заявка на посаду консультанта - молодшого аналітика (консультаційні послуги)".

Додаткова інформація може бути  отримана за наведеною нижче електронною адресою.

Міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут», 

вул. Дмитрівська, 92-94 

01135, Київ, Україна

Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах» 

тел.: (38-044) 492-80-12 

факс: (38-044) 492-80-11  

E-mail: land_project@kse.org.ua