Second-year students (Economic Analysis program)

Bukhinchenko Yevhen

 

Bybko Nataliia

 

Ketrysh Valeriia

 

Kheilyk Yaroslav

 

Kostiak Diana

 

Nedilchenko Bogdan

 

Skorokhod Dmytro

 

Tykha Myroslava