First-year students (Economic Analysis program)

Alekankina Kseniia

 

Bielykh Artem

 

Bondarenko Olga

 

Chebanova Mariia

 

Chernoknyzhna Kateryna

 

Hamaniuk Oleksii

 

Hashchyshyn Adam

 

Havrylyshyn Olga

 

Ivanova Anastasiya

 

Kalonova Valentyna

 

Liutov Anton

 

Liutov Serhii

 

Martynenko Dmytro

 

Marushchak Kateryna

 

Massakovskyi Volodymyr

 

Matvieiev Mykhailo

 

Menabdishvili David

 

Moiseieva Anastasiia

 

Molodtsova Anita

Pustovoit DarynaPylypchyk Anna

Romanko Oleksii


 

Shmihel Anton

 

Shovkovyi Vladyslav

 

Sukhomlyn Oleksandr

 

Sverdan Ivan

 

Tarasenko Andrii

 

Tonkoshkur Maryna

 

Vasyleha Mariia

Zahorulko Kostiantyn