«Тіньовий сектор в Україні – причини, обсяги і наслідки; як його суттєво зменшити?» - експертний круглий стіл.

09.09.2014

11 вересня в Київській Школі Економіки відбудеться експертний круглий стіл на тему «Тіньовий сектор в Україні – причини, обсяги і наслідки; як його суттєво зменшити?».


Одним з ключових завдань реформ в Україні є детінізація економіки. Його успішна реалізація вимагає обґрунтованих відповідей на низку питань.

Детінізація розглядається експертами як одне із джерел економічного зростання в Україні, однак потенціал такого зростання оцінюється експертами у широкому діапазоні. Це обумовлено різницею оцінок рівня тіньової економіки, що коливається від 17% до 80%.

Кардинально різні оцінки масштабів тінізації зумовлені різними підходами експертів до визначення поняття тіньової економіки та методології розрахунків. Різноманіття термінології, зокрема – «тіньова економіка», «економіка, що безпосередньо не спостерігається», «нелегальна економіка», «неформальна економіка», зумовлює неоднозначні інтерпретації існуючих оцінок. Самі оцінки рівня тінізації не завжди співставні, оскільки можуть розраховуватися по відношенню до економіки, що безпосередньо спостерігається, до легальної економіки, до офіційно визначених показників економічної діяльності або до всієї економіки країни (тобто до тієї, що офіційно спостерігається та тіньової). 

Високий рівень тінізації, який значно знижує дієвість інструментів управління економікою, вимагає негайних та послідовних дій щодо виведення економіки з тіні. З іншого боку, в умовах кризи та фактичного стану війни у Донецькій та Луганській областях тіньова економіка частково виконує традиційну роль буферу, який пом’якшує вплив кризових явищ на доходи населення та стримує зростання безробіття.
 

З метою вироблення максимально можливої спільної позиції щодо потенціалу залучення тіньової економічної діяльності у легальне поле та інструментів детінізації 11 вересня ми проводимо експертний круглий стіл.

Питання для обговорення:
  1. Хто, чому і як працює в «тіні» ?
  2. Яким є рівень тінізації економіки України в цілому та окремих секторів ?
  3. Що треба робити для суттєвої детінізації економіки, в тому числі негайно ?

Дискусія в обмеженому колі відбудеться за участі представників  органів влади, наукових установ, бізнесу та бізнес-асоціацій, недержавних інституцій та громадських організацій, міжнародних фінансових організацій, експерти.