MBA 1 students

 • img-student Iuliia Takhtarova
 • img-student Vadym Sykhostavskyy
 • img-student Andrii Siabro
 • img-student Oleksii Shmouratko
 • img-student Oleksii Shcherbatenko
 • img-student Igor Rusetskiy
 • img-student Iurii Petruk
 • img-student Krystyna Lopatina
 • img-student Oleksandr Khomiak
 • img-student Oleksandr Ublinskykh
 • img-student Tatyana Izmaylova
 • img-student Eugene Cherviachenko