Розвиток людського капіталу для реформування державної служби в Україні

Проект розроблений за підтримки Національного фонду підтримки демократії (National Endowment for Democracy) Київською школою економіки у відповідності до державної стратегії забезпечення високої якості освіти і професійної підготовки державних службовців.

Зусилля KSE підтримані Секретаріатом Кабінету Міністрів України, командами управління низки Міністерств і представниками парламентської групи «Євро-оптимісти».

Реформа державної служби в Україні визнана одним з найважливіших елементів загальної трансформації держави як всередині, так і за межами країни. Така реформа не може бути ефективно реалізована без державних службовців, оснащених необхідними навичками і знаннями. Проте існуючі можливості навчання для державних службовців мають низьку якість, що визнано міжнародними експертами.

Проект включає в себе два компоненти:

1) Нова модель навчання державних службовців та забезпечення освіти, необхідна для реформування державної служби
Київська школа економіки працює над аналізом поточних завдань навчання, нормативно-правової бази та навчальних закладів, що забезпечують освіту, і розробити пропозиції щодо поліпшення становища в галузі освіти та професійної підготовки державних службовців.
За погодженням з державними стейкхолдерами, відповідна модель буде доопрацьована разом з поправками до законодавства, щоб забезпечити реалізацію моделі

2) Низка короткострокових курсів підвищення кваліфікації державних службовців
Київська школа економіки отримала декілька запитів на курси підвищення кваліфікації від різних відомств і парламенту. На підставі цих запитів ми розробляємо низку короткострокових курсів для державних службовців, які також будуть відкриті для участі інших зацікавлених людей.
Мета курсів подвійна. В першу чергу, вони відповідають потребам державних органів. З точки зору ширшої перспективи, курси продемонструють більш високу якість програм професійного розвитку державних службовців, тим самим просуваючи необхідність реформування моделі освіти і навчання на національному обсязі.

Менеджер проекту:
ДмитроЯровий, Департамент публічного управління
diarovyi@kse.org.ua