Консультант з моніторингу та координації виконання завдань Проекту

Оголошення про конкурсний відбір індивідуального консультанта на посаду «Консультант з моніторингу та координації виконання завдань Проекту»

ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ (КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ – Консультант з моніторингу та координації виконання завдань Проекту)

Україна

Проект підтримки реформ у сільському господарстві та земельних відносинах

Грант № TF016590

Назва завдання: ”Консультант з моніторингу та координації виконання завдань Проекту”

Номер завдання (згідно плану закупівель): №KEI-IC-23

Уряд України отримав грант від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для фінансування проекту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах» (далі – Проект). Даний Проект було створено для підтримки Уряду в розробці стратегії реформи аграрного сектору, а також її окремих компонентів на основі фактичних даних, та для моніторингу впровадження реформ.

Проект надає Міністерству аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики), Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастру) та іншим центральним органам виконавчої влади можливість (i) робити обґрунтований політичний вибір та оцінювати відповідні альтернативи; (ii) підвищити прозорість та покращити підзвітність відповідних інституцій, що залучені до розробки та впровадження реформи; (iii) стимулювати публічні дебати щодо ключових реформ; (iv) сприяти залученню приватних інвестицій.

Проект складається з наступних трьох компонентів:

Компонент 1. Посилення спроможності реалізації політики на основі результатів аналізу.

Компонент 2. Зміцнення спроможності Уряду України у галузі обробки та публікації даних про ринок землі і стан аграрного виробництва.

Компонент 3. Діалог з питань розробки політики і поширення результатів.

На завершальному етапі реалізації, одним із завдань співпраці Проекту з Держгеокадастром є розробка у стислі терміни, на основі результатів впровадження у пілотних районах, технологічно-організаційної схеми запровадження робіт з моніторингу використання земель на основі дистанційного зондування Землі на територію України (космічні знімки та аерозйомки), що здійснюватиметься консультантом з питань кадастру, землевпорядкування та методів дистанційного зондування Землі, а також збір, сканування історичних даних про паювання та розпорядження землями с/г призначення та отримання інформації про фактично проведені роботи з інвентаризації земель.

За результатами завершення пілотного проекту і підготовки проекту технологічно-організаційної схеми буде проведено окрему сесію на конференції, присвяченій результатам реалізації Проекту в листопаді 2017 р.

Враховуючи значний обсяг запланованих послуг з розробки технологічно-організаційної схеми, збору інформації та впорядкування баз даних існує необхідність залучення консультанта з надання допомоги в фаховій оцінці та організації запропонованого плану робіт, підготовці технічних завдань, організації робіт, оцінки обсягів виконаних робіт та розробці концепції та заходів для заключної конференції.

Для забезпечення реалізації Проекту, міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут», як виконавець Проекту, має намір залучити індивідуального консультанта (далі - Консультант) на посаду Консультанта з моніторингу та координації виконання завдань Проекту.

Міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут» запрошує кваліфікованих кандидатів взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади.

Зацікавлені консультанти мають надати інформацію про відповідність їх кваліфікації вимогам щодо надання послуг у формі резюме (CV) українською та англійською мовами, які підтверджують що вони є кваліфікованими та мають відповідний досвід для виконання зазначених послуг. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду наведено нижче.

Обов’язкові вимоги:

1) вища освіта (економічного, технічного, фінансового, юридичного, управлінського чи іншого відповідного фаху);

2) наявність 5 і більше років попереднього досвіду роботи на керівних посадах;

3) досвід організаційного розвитку та стратегічного планування виконання значних, за обсягом виконавців, проектів на території України (в т.ч. управління, планування, реалізація, оцінка відповідності запланованим критеріям, розробка технічних завдань виконавцям, керівництв в роботі, тощо);

4) досвід роботи з державними органами влади та співпраці з донорськими організаціями;

5) вільне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою;

6) навички роботи з комп’ютером (Microsoft Windows, Word, Excel, MS Project).

Бажані вимоги:

1) досвід роботи на управлінських посадах в проектах, що фінансуються міжнародними організаціями;

2) досвід участі у підготовці проектів для державних установ з багаторівневою системою (центральний, регіональний та місцевий рівні), що передбачали побудову системи автоматизації процесів сканування, розпізнавання, верифікації значних масивів даних.

Міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут» має право вимагати надання документів, які підтверджують кваліфікацію зацікавлених консультантів.

Переможцю конкурсу, для надання зазначених послуг, необхідно буде здійснити реєстрацію у відповідних установах та отримати статус фізичної особи-підприємця.

Консультант буде відібраний відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів (IC), як викладено в "Керівництві з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку", затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.), ("Керівництво із закупівлі послуг консультантів").

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 "Керівництва із закупівлі послуг консультантів", в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов'язується дотримуватися політики Банку щодо корупційної практики і шахрайства.

Висловлення зацікавленості із зазначенням номера завдання та резюме (CV) слід направляти поштою або електронною поштою за наведеною нижче адресою до: 17:00, 11 серпня 2017 р.

Будь ласка, зазначте в темі листа: "Заявка на посаду Консультанта з моніторингу та координації виконання завдань Проекту" (консультаційні послуги)".

Додаткова інформація може бути отримана за наведеною нижче електронною адресою.

Міжнародна громадська організація «Київський Економічний Інститут»,

вул. Дмитрівська, 92-94 01010, Київ, Україна

Проект підтримки реформ у сільському господарстві та земельних відносинах

тел.: (38-044) 492-80-12 

факс: (38-044) 492-80-11 

E-mail: land_project@kse.org.ua