Оголошення про конкурсний відбір індивідуального консультанта на посаду «Консультант з надання допомоги Держгеокадастру з питань застосування інформаційних технологій  »

ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ

(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ – Консультант з надання допомоги Держгеокадастру з питань застосування інформаційних технологій  

 Україна

Проект підтримки реформ у сільському господарстві та земельних відносинах

Грант № TF016590

 Назва завдання: ” Консультант з надання допомоги Держгеокадастру з питань застосування інформаційних технологій  ”

Номер завдання (згідно плану закупівель):  №KEI-IC-05

Уряд України отримав грант від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для фінансування проекту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах» (далі – Проект). Даний Проект було створено для підтримки Уряду в розробці стратегії реформи аграрного сектору, а також її окремих компонентів на основі фактичних даних, та для моніторингу впровадження реформ.

Проект надає Міністерству аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики), Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастру) та іншим центральним органам виконавчої влади можливість (i) робити обґрунтований політичний вибір та оцінювати відповідні альтернативи; (ii) підвищити прозорість та покращити підзвітність відповідних інституцій, що залучені до розробки та впровадження реформи; (iii) стимулювати публічні дебати щодо ключових реформ; (iv) сприяти залученню приватних інвестицій. 

Проект складається з наступних трьох компонентів: 

Компонент 1. Посилення спроможності реалізації політики на основі результатів аналізу. 

Компонент 2. Зміцнення спроможності Уряду України у галузі обробки та публікації даних про ринок землі і стан аграрного виробництва. 

Компонент 3. Діалог з питань розробки політики і поширення результатів. 

Відміна мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення є одним із важливіших чинників на шляху до реформування земельних відносин в Україні. Незважаючи на широку роз’яснювальну кампанію щодо вигід зняття мораторію на продаж сільгоспземель, значна кількість населення, не безпідставно, побоюється, що внаслідок скасування мораторію власники можуть втратити свої права на землю. Змінити ставлення населення до проблеми зняття мораторію можливо за умови створення прозорої, доступної та зрозумілої системи земельних відносин,  наповнення Державного земельного кадастру вичерпною та вірною інформацією щодо земельних ділянок та прозорості процесу впровадження земельної реформи. 

Помилки у Державному земельному кадастрі (наприклад, щодо систем координат або ті, які виникають під час перенесення даних) можуть поставити під загрозу права власників або користувачів землі, а також можливість для банків приймати землю в якості застави. На момент відкриття ринку землі, Державний земельний кадастр повинний бути спроможними завершити виправлення більшості помилок на національному рівні. Це передбачатиме також і внесення даних щодо ділянок, які отримали кадастровий номер, але ще не були позначені на кадастровій мапі.

Актуальність питання виправлення кадастрових помилок підтверджує зростаюча кількість заяв, що надходять до органів Держгеокадастра . Так, якщо у 2016 році зареєстровано 512 528 заяв, то тільки за 4 місяці 2017 року отримано 232 419 заяв про виправлення помилок.

З метою надання допомоги Держгеокадастру  з покращенні якості даних, занесених у Державний земельний кадастр,  міжнародна неурядова організація «Київський економічний інститут» як виконавець Проекту, має намір залучити індивідуального консультанта на надання консультаційних послуг, як зазначено в цьому завданні. 

Міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут» запрошує кваліфікованих кандидатів взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади.

Зацікавлені консультанти мають надати інформацію про відповідність їх кваліфікації вимогам щодо надання послуг у формі резюме (CV) українською та англійською мовами, які підтверджують що вони є кваліфікованими та мають відповідний досвід для виконання зазначених послуг. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду наведено нижче.

Обов’язкові вимоги :

1) вища освіта ступеня магістра або бакалавра або еквівалент (в сфері інформаційних і телекомунікаційних технологій і систем, комп’ютерних систем і мереж,   програмного забезпечення систем чи іншого відповідного технічного фаху);

2) не менш ніж за 3-й річний досвід роботи з інформаційними системами та 

Web-порталами; 

3) досвід обробки та класифікації значних масивів інформації; 

4) вільне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою.

Міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут» має право вимагати надання документів, які підтверджують кваліфікацію зацікавлених консультантів.

 

Переможцю конкурсу, для надання зазначених послуг, необхідно буде здійснити реєстрацію у відповідних установах та отримати статус фізичної особи-підприємця.

Консультант буде відібраний відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів

(IC), як викладено в "Керівництві з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку", затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.), ("Керівництво із закупівлі послуг консультантів").

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 "Керівництва із закупівлі послуг консультантів", в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов'язується дотримуватися політики Банку щодо корупційної практики і шахрайства.

 

Висловлення зацікавленості із зазначенням номера завдання та резюме (CV) слід направляти поштою або електронною поштою за наведеною нижче адресою до: 17:00, 26 жовтня 2017 року

Будь ласка, зазначте в темі листа: "Заявка на посаду Консультанта з надання допомоги Держгеокадастру з питань застосування інформаційних технологій» (консультаційні послуги)".

Додаткова інформація може бути  отримана за наведеною нижче електронною адресою.

Міжнародна громадська організація «Київський Економічний Інститут», вул. Дмитрівська, 92-94 

01135, Київ, Україна

Проект підтримки реформ у сільському господарстві та земельних відносинах

E-mail:  land_project@kse.org.ua