Роджер Майерсон

Посада: Професор економіки, Університет Чікаго, США

Коротка біографія:

Roger Myerson has made seminal contributions to the fields of economics and political science. In game theory, he introduced refinements of Nash's equilibrium concept, and he developed techniques to characterize the effects of communication when individuals have different information. 
Myerson is the author of Game Theory: Analysis of Conflict (1991) and Probability Models for Economic Decisions (2005). He also has published numerous articles in professional journals, including Econometrica, Journal of Economic Theory, Games and Decisions, American Political Science Review, Mathematics of Operations Research, and International Journal of Game Theory. 
Myerson has a PhD from Harvard University and taught for 25 years in the Kellogg School of Management at Northwestern University before coming to the University of Chicago in 2001. He is a member of the American Academy of Arts and Sciences, the National Academy of Sciences, and the Council on Foreign Relations. He has received several honorary degrees, and he received the Jean-Jacques Laffont Prize in 2009. 
He was awarded the 2007 Nobel Memorial Prize in Economic Sciences in recognition of his contributions to mechanism design theory, which analyzes rules for coordinating economic agents efficiently when they have different information and difficulty trusting each other.

Роджер Мієрсон зробив значний внесок у галузі економіки та політології. У теорії ігор він додав уточнення концепції рівноваги Неша і розробив методи, що оцінюють наслідки комунікації, якщо у учасників різна інформація.
Роджер Майерсон - автор "Теорія ігор: аналіз конфлікту" (1991) та "Вірогіднісні моделі економічних рішень" (2005). Він також опублікував низку статей в професійних журналах, в тому числі у  Econometrica, Journal of Economic Theory, Games and Decisions, American Political Science Review, Mathematics of Operations Research, та International Journal of Game Theory. 
Майерсон має докторську ступінь з Гарвардського університету і 25 років викладав в Келлогській школі менеджменту в Північно-західному університеті, перш ніж приїхати в Чиказький університет у 2001 році. Він є членом Американської академії мистецтв та наук, Національної академії наук, і Ради з міжнародних відносин. Він отримав кілька почесних ступенів і у 2009 році був відзначений премією Жана-Жака Лаффонта.
У 2007 році він отримав Нобелівську премію в галузі економічних наук за визнання його внеску в теорію проектування механізму, який аналізує правила ефективної координації економічних агентів у випадку, якщо вони мають різну інформацію та не можуть довіряти один одному.