Вартість навчання та фінансова допомога


Вартість навчання

Вартість навчання у Київській Школі Економіки складає €3,000 на одного студента на рік (Оплата проводиться в гривнях, курс фіксується на початку навчального року).

Реальні витрати на навчання в KSE становлять €10,000 на рік, усі студенти автоматично отримують стипендію у розмірі  €7,000, яку оплачують донори KSE. 

Студенти, які бажають отримати магістерський диплом університету Х'юстона з економіки після закінчення програми, необхідно буде додатково оплатити вартість диплому університету Х'юстона (€1500).

Фінансова допомога KSE

Українським студентам:

На перший рік навчання (2016-17 навчальний рік), KSE надає:

  • до 20 повних стипендій, які покривають повну вартість навчання на першому році двадцяти найкращим студентам за результатами вступних випробувань
Всі студенти, які отримують повні гранти на перший рік навчання, повинні мати кумулятивний рейтинг не нижче В по закінченні другого мінітерму.
  • до 10 часткових стипендій, які покривають половину вартості навчання на першому році (€1500) студентам, які посідають місця з 21 по 30 у вступному рейтингу.
Всі студенти, що отримують часткові гранти на перший рік навчання, пповинні мати кумулятивний рейтинг не нижче В- по закінченні другого мінітерму.

На другий рік навчання (2017-18 навчальний рік), KSE надає:
  • до 20 повних стипендій, які покривають повну вартість навчання на другому році двадцяти найкращим студентам другого року навчання в залежності від їхнього рейтингу на першому році навчання (B+ по результатам першого року навчання).
  • до 10 часткових стипендій, які покривають половину вартості навчання на другому році (€1500) студентам, які посідають місця з 21 по 30 в залежності від їхнього рейтингу на першому році навчання (B по результатам першого року навчання)..
Студенти другого року навчання, які отримують повні чи часткові стипендії, повинні виконувати обов'язки асистентів викладача, лаборанта комп'ютерного класу, адміністративного чи дослідницького асистентів, помічника бібліотекаря, а також повинні підтримувати необхідний кумулятивний рейтинг, у відповідності до типу стипендії.

Вартість навчання для іноземних студентів

Вартість навчання для іноземних студентів на програмі з економічного аналізу становить €14,000 (за два роки навчання).

Іноземні студенти можуть отримати стипендію на навчання в розмірі €1,500 на рік, яку KSE надає на програмі з економічного аналізу. Рішення про надання стипендії приймається за результати розгляду поданих документів і вступного іспиту.

Після прийняття на навчання міжнародні студенти отримують оплачувану позицію асистента дослідника у KSE. Це офіційна робота в дослідницьких проектах Школи з частковою зайнятістю. Ця посада передбачає оплату в розмірі близько €1,800 на рік. 


Можливості відтермінування оплати за навчання та фінансова допомога на проживання

Відтермінування оплати за навчання є окремим видом фінансової допомоги, що дозволяє студентам відкласти оплату за навчання. Студент може подати прохання про відтермінування оплати лише після першого мінітерму. 

Фінансова допомога на проживання надається у вигляді місячної стипендії (нарахованої у місяцях, які студент навчається в KSE), що має бути повернена студентом на тих же ж умовах, що і відтермінування оплати за навчання.

Студенти, які хочуть отримати відтермінування оплати за навчання чи фінансову допомогу на проживання мають подати до Академічного відділу/Приймальної комісії запит на відтермінування оплати за навчання чи фінансової допомоги на проживання у п’ятиденний термін після закінчення першого мінітерму. 

Запит має супроводжуватись такими документами:

1. Мотиваційним есе, що обґрунтовує причини з яких студент потребує відтермінування оплати за навчання чи фінансову допомогу на проживання;
2. Інформацією про склад та фінансовий стан сім’ї (довідки про доходи членів сім’ї, майно і т.д.). 

Студент має також пройти інтерв’ю з Комісією із відтермінування оплати за навчання та фінансової допомоги на житло, що складається із щонайменше трьох співробітників чи викладачів KSE.  Комісія приймає рішення про відтермінування оплати за навчання чи фінансову допомогу на проживання шляхом голосування більшістю голосів.

Школа не гарантує надання відтермінування оплати за навчання чи фінансової допомоги на проживання тому чи іншому студенту.

Студент має розпочати повернення відтермінованої оплати за навчання чи фінансової допомоги на проживання не пізніше 6 місяців після закінчення KSE. Студенти, які перебувають в академічній відпустці, що триває більше одного року мають розпочати виплату свого боргу KSE не пізніше одного року від початку академічної відпустки. Відтермінована оплата за навчання чи фінансова допомога на проживання мають бути виплачені назад в термін, що не перевищує 6 місяців плюс той час, протягом якого студент отримував відтермінування в Школі.

У випадку отримання відтермінування оплати за навчання чи фінансової допомоги на проживання, студент має укласти окремий контракт зі Школою, в якому окреслено всі умови та строки відтермінованого платежу. Адміністративний відділ KSE координує підписання контрактів та слідкує за своєчасним виконанням виплат.

Студенти не можуть отримати відтермінування оплати за навчання чи фінансову допомогу на проживання двічі за один і той самий період навчання. 

Студенти, які порушують правила Школи втрачають відтермінування оплати за навчання чи фінансову допомогу на проживання автоматично.

Інші стипендії та можлива фінансова допомога

В залежності від наявності, KSE може також запропонувати стипендії, надані компаніями чи донорами.

Частину повних чи часткових стипендій в KSE надають корпоративні спонсори. Отримати таку стипендію почесно, оскільки студента для отримання такої стипендії обирає спеціально створена комісія з представниками корпоративних спонсорів. Студент, що здобуває таку стипендію, отримує іменну стипендію, названу на честь корпоративного спонсора. Корпоративні стипендії можуть надаватися замість чи на додачу до повної чи часткової  стипендії. Кількість повних стипендій, запропонованих студентам, може перевищувати кількість стипендій, запропонованих KSE.

Нагороди та гранти студентам KSE

Гранти та нагороди є фіксованими сумами грошей, що надаються на конкурсній основі згідно з умовами відповідного гранту чи нагороди. Київська школа економіки проводить конкурси відкриті як для загалу, так і для студентів KSE (наприклад, конкурс грантів EERC), так і змагання виключно для студентів KSE. Нагороди та гранти, залежно від умов та вимог, можуть бути надані для оплати за навчання, допомоги на проживання, для підтримки досліджень (бази даних та ін.), а також у формі прямих виплат отримувачу. KSE також може координувати нагороди та гранти, які надаються студентам KSE від інших організацій, у тому випадку, якщо нагорода чи грант виділені для покриття витрат на навчання чи проживання.

Рішення про надання нагороди та грантів приймає комісія з нагород та грантів. Отримувач має право відмовитись від нагороди чи гранту. В свою чергу, нагорода чи грант можуть бути скасовані в разі невиконання умов нагороди/гранту в період їх надання.

Деякі студенти мають можливість отримати роботу з неповною зайнятістю в Школі на посадах, що не мають відношення до навчального процесу. До таких посад належать посади помічника в бібліотеці та в ІТ відділі, а також посади помічників в департаменті розвитку. Від шести до восьми позицій на рік зазвичай відкриті для студентів другого року навчання.

KSE також допомагає студентам отримати повне чи часткове стажуванням влітку, яке може продовжитись протягом другого року навчання, та привести в подальшому до повноцінної працевлаштування.

Внесок донорів KSE

Реальні витрати на навчання в KSE становлять € 10,000 на рік, але різниця вартості навчання та оплати вартості студентами може покриватися за рахунок підтримки донорів KSE.