Наукові статті

Economics Letters, том 84, ст. 261-265, 2004 р., спільно з Абдулом Г. Нурі (Abdul G. Noury) 

Journal of Law, Economics and Organization, ч. 22, н. 1, с 137-167, спільно з Валерією Сміт та Фредеріком Варжинським (Valerie Smeets, Frederic Warzynski)
Kyklos, том 57, № 2, ст. 197-216, 2004 р., перекладено та передруковано  під назвою ‘L’Univers Professionel des Economistes’ в Problèmes Economiques, 11 травня, 2005 р.

Economic and Social Review, том 34, № 2, ст. 145-149, 2003 р., спільно з Патріком Волшем (Patrick Walsh)


Ukraine: Monetizing a Transition Economy, Київ, Альтерпрес, 2001, під редакцією Януша Ширмера (Janusz M. Szyrmer), спільно з Янушем Ширмером (Janusz Szyrmer)

Кибернетика и системный анализ, № 4, ст. 96-108, 188, 1995 р., спільно з А.А.Чікрі (A.A. Chikrii)

New trends in dynamic games and applications, ст. 259-269, Ann. Internat. Soc. Dynam. Games, 3, Birkhäuser Boston, Boston, MA, 1995, спільно з А.А.Чікрі (A.A. Chikrii)

"Прикладная математика и механика", Т. 58, №. 4, ст. 12-21, 1994 р., спільно з А.А.Чікрі (A.A. Chikrii)