Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні»

Павло Кулинич

Консультант із питань земельного законодавства Проекту
(період: березень 2016 - грудень 2016)

Понад 30 років працює дослідником у сфері розвитку земельного і аграрного законодавства та консультантом проектів міжнародної технічної допомоги (USAID, Світовий банк) з питань формування земельної та аграрної політики, реформування аграрних і земельних відносин та законодавства в контексті становлення в Україні ринкової економіки.

Має значний досвід законопроектної роботи. Є одним із розробників Земельного кодексу України та деяких інших чинних законодавчих актів із земельних та аграрних питань (закони «Про фермерське господарство», «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», «Про захист конституційних прав громадян на землю» та ін.).

Доктор юридичних наук, професор за фахом аграрне, земельне, природоресурсне та екологічне право (Інститут держави і права ім. В.Корецького НАН України, 2012). За досягнення у сфері дослідження актуальних питань розвитку земельного та аграрного права нагороджений Премією ім. Ярослава Мудрого Національної академії правових наук України (2003, 2009), Премією імені М.Василенка НАН України (2006) та Почесною грамотою Верховної Ради України (2009).

Автор близько 450 наукових праць у галузі земельного, аграрного та екологічного права, в тому числі монографії "Правові проблеми охорони та використання земель сільськогосподарського призначення в Україні" (Київ: Логос, 2011, 688 с.).

Спеціалізація: земельне та аграрне законодавство.
Партнери