Проекти / KEI

Київський економічний інститут (KEI) є науково-дослідницькою установою, що створена у 2005 році, яка займається передовими академічними та політично релевантними дослідженнями у галузі економіки та економічного розвитку, результати яких відповідають міжнародним стандартам якості.

Впродовж 2005-2012 рр. KEI набув передового досвіду в галузі досліджень і політичних консультацій в галузі економіки та управління, а також надав Україні новий канал для стратегічних досліджень і сприяв прийняттю політичних рішень, прийнятих на основі фактичних даних. Наша команда складається з кваліфікованих економістів з вченими ступенями провідних західних університетів, які продовжують свої дослідження в Україні.

Починаючи з січня 2013 KEI працює в якості дослідного відділення Київської школи економіки (KSE).

Сфери нашої спеціалізації:

  • Оцінка впливу проектів та економічної політики
  • Регіональна економіка і економіка місцевого самоврядування
  • Економіка ринків праці
  • Економіка охорони здоров'я і дослідження населення
  • Економічний розвиток (міграція)
  • Міжнародна торгівля
  • Фінансові ринки

Контактна інформація:
Іванна Куртик, адміністративний директор,ikurtyk@kse.org.ua

 

Проект "Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer" (EXCEPT)

(проект у виконанні)

Проект "Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer" (EXCEPT) – це трьорiчний дослiднiй проект в межах Horizon 2020, що є найбiльшою дослiдньою та iнновацiйною програмою  ЄC. Представники KSE, що приймають участь у проектi: Ганна Вахiтова, Олена Нізалова та Наталiя Шаповал.

Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні

(проект у виконанні)
(початок у лютому 2015)

Проект покращить інституційні можливості провідних державних органів, що займаються збором даних про земельні ресурси та сільське господарство (Державне агентство земельних ресурсів, Державної реєстраційної служби та Державної служби статистики України) у наданні регулярної фактичної інформації про стан галузі, підтримку регулярного громадського діалогу, та використанні даних для моніторингу реформ.

Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ)

(проект у виконанні)
(2015-2020)

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Лідерство в економічному врядуванні” (ЛЕВ) має на меті покращити діловий клімат шляхом втілення вагомих та сталих реформ у секторі МСБ на центральному і на регіональному рівнях. Проект «ЛЕВ» розпочатий в 2014 році та впроваджується Громадською організацією «Київський економічний інститут», Фондом Східна Європа та Громадською організацією «Інститут економічних досліджень і політичних консультацій». 

Дослідження впливу соціально-економічних змін на чинники соціальної вразливості дітей в Україні

(проект у виконанні)

Діяльність ЮНІСЕФ спрямована на покращення рівня життя дітей. 
У 2014 році, Україна пережила значні зміни - зовнішню агресію та пов'язаний з цим економічний спад, від чого, безумовно, постраждали діти та сім'ї з дітьми. Щоб дізнатися, як зміна економічних обставин вплинула на добробут дітей, ЮНІСЕФ оголосив конкурс на отримання гранту для досліждення. Цей проект триває з грудня 2014 року та фінансується ЮНІСЕФ.

Плюси і мінуси мобільності робочої сили між ЄС та східними країнами-партнерами

(проект у виконанні)
(з 2011 р.)

Проект проводиться у рамках ЄІСП (Європейський інструмент сусідства та партнерства) Міграція робочої сили 2011-2012 рр. Метою даного дослідження є аналіз поточних та потенційних витрат та переваг міграції робочої сили зі Східних країн-партнерів (EaP) для ринків праці ЄС і країн-партнерів

Програма розвитку партнерства приватного та державного сектору в Україні

(проект у виконанні)
(з 2010 р.)

Метою Програми розвитку партнерства приватного та державного сектору в Україні (P3DP) є залучення до співпраці приватного та державного сектору з ширшою роллю фінансування та професійної консультації зі сторони приватних структур

Вплив лібералізації сфери послуг на продуктивність промислових фірм: дослідження на основі даних українських фірм

(проект у виконанні)
(з 2010 р.)

Проект виконується на замовлення Світового банку і спрямований на дослідження впливу лібералізації сфери послуг на продуктивність промислових підприємств

Оцінка впливу зміни клімату на міжнародний ринок продуктів харчування (CLIMARK)

(проект у виконанні)
(з 2009 р.)

Масштабний міжгалузевий проект, який досліджує вплив зміни клімату на міжнародний ринок продуктів харчування

Feasibility Study Effectiveness of Public Health System (Programmes/Policies) in Combating Severe Population Health Crisis in Ukraine

(проект у виконанні)

Ukraine faces the double burden of high rates of communicable diseases and rapidly escalating non-communicable diseases. The healthcare system in the country has remained virtually unchanged for years since independence in 1992 and the existing components of the Public Health system have never even been comprehensively studied. 

Дослідження «Відкритий бюджет – 2012»

(2012, 2010, 2008 рр.)

Ініціатива «Відкритий бюджет» (Ініціатива) є глобальною дослідницькою та правозахисною програмою, що має на меті сприяти доступу громадськості до бюджетної інформації і запровадженню підзвітної бюджетної системи

Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами, Міжнародна Організація Праці (МОП)

(2011-2013)

Проект «Ефективне управління трудовою міграцією та її кваліфікаційними аспектами» спрямований на розбудову спроможності відповідних суб’єктів в Уряді, Парламенті, організаціях працівників і роботодавців щодо сприяння належному управлінню трудовою міграцією.

Регіональний он-лайн атлас економічного розвитку та інвестицій України (LINC – 3)

( Квітень 2011 р. – травень 2012 р.)

Атлас є безкоштовним онлайн ресурсом, який надаватиме інформацію щодо загальних та спеціалізованих характеристик районів і міст України, а також загальні аналітичні дані для потенційних інвесторів, державних службовців та широкого загалу

Вплив фінансової кризи на стан початкової освіти в Україні

(2011)

КЕІ здійснювало дослідження впливу кризи 2008/2009 рр. на українську систему початкової освіти в рамках проекту ЮНЕСКО із вивчення наслідків кризи для початкової освіти у 12 країнах

Запровадження систем управління безпечністю харчової продукції на підприємствах України. Аналіз витрат та вигід

(2010 р.)

Звіт «Запровадження систем управління безпечністю харчової продукції на підприємствах України. Аналіз витрат та вигід» підготовлений для проекту IFC «Безпечність харчової продукції в Україні»

Залежність динаміки доходів від рівня освіти в Україні

(з 2010 р.)

Експертна доповідь в рамках Економічного Меморандуму для України від Світового банку «Стратегічні кроки задля прискорення та підтримки зростання в Україні»

Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність (ЛІНК)

(з 2009 р.)

Аналітичне забезпечення реалізації LINK проекту, який є проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Місія проекту – допомогти містам та економічним регіонам підвищити свою конкурентоспроможність

Дослідження безробіття у регіонах: декомпозиційний підхід


У проекті “Дослідження безробіття у регіонах. Декомпозиційний підхід” розглянуте питання безробіття в Україні у районному розрізі та здійснений розподіл на природне, структурне та циклічне безробіття

МІСТА: Аналіз посткомуністичного досвіду

(2009-2011)

Наукові співробітники КЕІ були залучені до реалізації міжрегіонального проекту "Cities" спільного проекту мережі CIS й CEE, який досліджує різні аспекти регіонального розвитку

Політичні реформи в економіці на прикладі реформування українського ринку праці

(2009-2012)

Масштабне компаративне дослідження за участю фахівців багатьох країн стосовно реформування ринку праці в контексті перехідної економіки. Головний виконавець – The Institute for the Study of Labor (IZA)

Лібералізація ринку електроенергії в Україні: аналіз та впровадження

(2008-2009)

Проект досліджував наслідки лібералізації  ринку електроенергії в Україні – переходу до більш конкурентоздатного ринкового середовища

Пропозиції для України: 2010 рік – час реформ

(2010)

Міжнародна комісія незалежних експертів під керівництвом Андерса Ослунда та Олександра Пасхавера підготувала програму дій для нового Президента України “Пропозиції для України: 2010 рік – час реформ”

Економічний вплив проекту регіонального економічного розвитку в Україні: структура оцінювання впливу й попередні результати

(2009-2010)

Проект, пов’язаний з оцінюванням переваг регіонального економічного розвитку, стартував за підтримки USAID у 2004 р.

Оцінка наслідків Проекту з Модернізації системи соціальної допомоги (MOL)

(2007-2010)

Перший проект КЕІ на замовлення українського уряду, спрямований на вивчення системи надання соціальної допомоги

Оцінка результатів впровадження програми «Здоров’я матері та дитини (ПЗМД)» для здоров’я матерів та дітей в Україні

(2007-2009)

Перша фундаментальна дослідницька програма у сфері економіки здоров’я в Україні, що  була розрахована на вісім років й спрямовувалась на впровадження науково-доказових практик акушерського та неонатального догляду для покращення репродуктивного здоров’я жінки та немовля

Збірка порад для економічного розвитку муніципалітетів

(2006-2008)

Перший міжнародний науковий проект з дослідження розвитку муніципалітетів, метою якого було поширення найкращого досвіду з розвитку міст серед органів самоврядування та економічних дослідників національного та світового масштабу

Економічні та соціальні наслідки промислової реструктуризації в Росії та Україні (ESCIRRU)

(2006-2009)

ESCIRRU – це міжнародний дослідницький проект, який фінансувався Європейським Союзом і спрямований на дослідження взаємозалежності економічних та соціальних змін в Росії та Україні