Запровадження систем управління безпечністю харчової продукції на підприємствах України. Аналіз витрат та вигід

Впровадження міжнародних систем безпечності харчової продукції часто розглядається як необхідний крок у процесі розвитку сільськогосподарського сектора та харчової промисловості. Системи управління безпечністю харчової продукції, що ґрунтуються на аналізі ризиків і критичних контрольних точках (HACCP), відкривають нові міжнародні ринки для харчової продукції з високою додатковою вартістю та підвищують ефективність місцевих ринків.

Це дослідження є першою спробою аналізу економічних аспектів запровадження HACCP в Україні. Основні висновки дослідження є наступними:
  • Сукупна вартість розробки та впровадження системи управління безпечністю харчової продукції значною мірою залежить від необхідних передумов. Що кращою є культура безпечності харчової продукції на підприємстві, то легше, дешевше та швидше пройде розбудова повноцінної системи HACCP.
  • Витрати на розробку та впровадження плану HACCP (включно з консультаційними послугами, навчанням персоналу, оцінкою плану HACCP), а також на підтримку системи (ведення звітності, верифікація плану HACCP, коригувальні дії), загалом не становлять вагомої частки в структурі витрат підприємства.
  • Розробка та підготовка до впровадження систем управління безпечністю харчової продукції для українських підприємств є вірогідно дешевшими, ніж для компаній, що працюють у таких країнах, як Сполучені Штати Америки.
  • Інвестиції в системи безпечності харчової продукції зазвичай швидко окупаються: як свідчать українська та міжнародна практика, що у середньому термін окупності у молочній промисловості становить від одного до двох років.
Вивчення витрат і вигод, пов'язаних із впровадженням HACCP на підприємствах харчової промисловості, було доручено команді експертів КЕІ, очолюваної Др. Денисом Нізаловим.

Ознайомитися із результатами дослідження можна завантаживши Звіт «Запровадження систем управління безпечністю харчової продукції на підприємствах України. Аналіз витрат та вигід».
Викладач, Старший науковий співробітник
Ph.D., Мічіганський державний університет, 2006