Програма USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ)

Проект у виконанні
Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Лідерство в економічному врядуванні” (ЛЕВ) має на меті покращити діловий клімат шляхом втілення вагомих та сталих реформ у секторі МСБ на центральному і на регіональному рівнях. Проект «ЛЕВ» розпочатий в 2014 році та впроваджується Громадською організацією «Київський економічний інститут», Фондом Східна Європа та Громадською організацією «Інститут економічних досліджень і політичних консультацій». 

Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Лідерство в економічному врядуванні” (ЛЕВ) має на меті покращити діловий клімат шляхом втілення вагомих та сталих реформ у секторі МСБ на центральному і на регіональному рівнях.

Програма надає унікальну можливість об’єднати зусилля активних та орієнтованих на реформи представників приватного, громадського і державного секторів. Програма покликана визначити адміністративні та регуляторні бар’єри, що стримують розвиток МСБ в Україні, та подолати їх шляхом розробки та впровадження необхідних законодавчих ініціатив та регуляторних процедур. Крім того, USAID ЛЕВ сприяє розвитку бізнес-асоціацій як рушійної сили на шляху впровадження прогресивних реформ.

Більше інформації можно знайти на веб сайті Програми (lev.org.ua).

Цілі Програми

Мета 1: Визначити правові, нормативні та адміністративні заходи, які покращують бізнес-середовища для малого і середнього бізнесу України

Мета 2: Надати підтримку центральним та місцевим органам влади в розробці, просуванні та реалізації ефективних законів, правил і процедур відповідно до рекомендацій, визначених в меті 1

Мета 3: Координація та підтримка зацікавлених сторін з бізнес-спільноти з метою сприяння економічно-практичним і фінансово-відповідальним реформам

Основна Діяльність:

▶ Виявлення  та аналіз бар'єрів, що перешкод-жають веденню бізнесу
▶ Проведення щорічного соціологічного дослідження з метою оцінки бізнес-клімату в Україні
▶ Розробка «дорожніх карт реформ» в пріоритетних сферах реформування
▶ Розробка та просування законодавчих ініціатив для стимулювання розвитку та діяльності МСБ
▶ Технічна допомога, спрямована на впровадження чинного законодавства
▶Тренінги для представників місцевих та центральних органів влади з питань удосконалення регуляторних процедур
▶ Проведення навчання представників бізнесу з питань аналізу проблем, притаманних МСБ
▶Підтримка проведення адвокаційних кампаній, спрямованих на просування  реформ
▶Проведення семінарів і надання консультацій з питань виходу підприємств МСБ на зовнішні ринки