Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні

Проект у виконанні
Проект покращить інституційні можливості провідних державних органів, що займаються збором даних про земельні ресурси та сільське господарство (Державне агентство земельних ресурсів, Державної реєстраційної служби та Державної служби статистики України) у наданні регулярної фактичної інформації про стан галузі, підтримку регулярного громадського діалогу, та використанні даних для моніторингу реформ.

Київський Економічний Інститут (КЕІ) при Київській Школі Економіки, за підтримки усіх агенцій Групи Світового Банку (ECSEN, DEC, IFC), буде забезпечувати найсучаснішу аналітичну підтримку, виконувати адміністративну роль щодо залучення міжнародних та місцевих експертів з економіки та статистики.
Запропонований проект  складається з наступних трьох компонентів. 
Компонент 1. Посилення можливостей Міністерства аграрної політики та інших державних органів стосовно розробки  та впровадження політичних рішень щодо запровадження ринку землі, економічної оцінки стратегій консолідації земель, політики оподаткування землі та впливу різних аспектів торгівельної політики на виробників, а також щодо підтримки політичного діалогу із зацікавленими сторонами. Таким чином, проект покращить можливості керувати процесом реформ у зазначених та у суміжних сферах економічної діяльності, які будуть визначені Керівним комітетом як пріоритетні.

Компонент 2. Модернізація потужностей Центру державного земельного кадастру, Державного реєстру прав та Державної служби статистики для обробки та публікації даних про ринки землі та роботу сектору сільського господарства, на основі вже існуючих необроблених даних. 

Компонент 3. Модернізація можливостей представників державного та приватного секторів щодо використання існуючих емпіричних доказів під час створення та розробки інвестиційних проектів, проектів законів та нормативних актів, які краще сплановані для досягнення стратегічних цілей і краще контролюються для внесення корекції під час впровадження. Така модернізація буде здійснюватися в пріоритетних напрямках за допомогою публікації та підтримки багатостороннього діалогу в рамках серії регулярних робочих зустрічей/ семінарів.
Викладач, Старший науковий співробітник
Ph.D., Мічіганський державний університет, 2006