Проект "Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer" (EXCEPT)

Проект у виконанні

Проект "Social Exclusion of Youth in Europe: Cumulative Disadvantage, Coping Strategies, Effective Policies and Transfer" (EXCEPT) – це трьохрiчний дослiдницький проект в межах Horizon 2020, що є найбiльшою дослiдницькою та iнновацiйною програмою  ЄC. 

Представники KSE, що приймають участь у проектi: Ганна Вахiтова, Олена Нізалова та Наталiя Шаповал.

На фонi зростаючої нестабiльностi на ринку процевлаштування для молодi, мiжнародний і мiждисциплiнарний проект прагне забезпечити повне розумiння наслiдкiв, якi ця нестабiльнiсть несе для ризикiв соціальної ізоляції в Європі. Щоб визначити складнощi взаємозв'язку і потенційні ризики кумулятивних недоліків і можливих компенсаторних механізмів, задiяна багатовимiрна, динамiчна перспектива на об’єктивнi та суб’єктивнi аспекти cоцiального вiдчуження молодi. Зокрема проект направлений на дослiдження наслiдкiв нестабiльностi ринку для ризкiв бiдностi та матерiальних витрат для молодi. Рiвнi суб’єктивного благополуччя та стану здоров’я, а також здатностi досягти незалежностi вiд батькiвського  дому є дослiдженими рiзноманiтними методами. Для початку, проводяться оцiнювальнi iнтерв’ю з молоддю з дев'яти окремих європейських країн, включаючи Україну, щоб досягти глибокого розуміння того, як в несприятливому становищі молодь сприймає власне соціальне становище і намагається впоратися з ним в різних економічних, інституційних і культурних середовищах. Потiм кількісні методи застосовуються з використанням EU-28 і національних мікро-даних для того, щоб визначити причинно-наслідкові взаємозв'язки і динамічні процеси соціального відчуження молоді в різних національних контекстах. Далi поширення та ефективність європейської і національної політики, спрямованi на вирішення різних питань молодіжної соціальної ізоляції, оцінюється в EU-28 на основі експертних інтерв'ю та оцінки політичних аналізів. Головною метою цього проекту є вивчення прикладів кращих практик і внесення пропозицій для реформ і нововведень, що допоможуть поліпшенню соціального становища молодi, що стикаєтья з нестабiльнicтю на ринку праці, а також залучення власне голосу молодi у цьому процесі. Досягнення та поширення результатiв буде забезпечено через залучення  різноманiтних груп зацікавлених сторін на всіх етапах проекту.

Консорціум проекту  об'єднує десять команд європейських науково-дослідних інститутів:

  1. Талліннський університет в Естонії: Професор д-р Еллу Саар і старший науковий співробітник доктор Мардж Унт, Інститут міжнародних та соціальних досліджень
  2. Університет Ольденбург в Німеччині: Професор Д-р Майкл Гебель, Департамент соціальних наук
  3. Університет Дуйсбург-Ессен в Німеччині: професора Дірк Хофахер, Інститут соціальної роботи та соціальної політики
  4. Інститут з вивчення суспiльств і знань в Болгарії: доцент д-р Марія Желязкова, Департамент державної політики та соціальних змін
  5. Університет Аристотеля в Греції: Професор ВасилікиДеліянні-Коуімці, шкiльна психологія
  6. Туринський університет в Італії: професор Соня Bertolini, Департамент культури, політики і суспільства,
  7. Науково-дослідний інститут освіти в Польщі: доцент доктор Майя Rynko, Освіта та ринок праці
  8. Університет Умео в Швеції: Професор Маттіас Strandh і доктор Анна Барановська-Ратаж, факультет соціології
  9. Університет Кента: д-р Олена Нізалова і доктор Ровена Меррітт, центр досліджень служб охорони здоров'я
  10. Київська Школа Економіки в Україні: доктор Ганна Вахитова і Наталія Шаповал, Київський Економiчний Інститут

Дата початку: 01/05/2015 Дата закінчення: 30/04/2018

Фінансування проекту в цілому: € 2 497 416