Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні»

Оголошення про конкурсний відбір індивідуального консультанта на посаду «Консультант з питань кадастру, землевпорядкування та методів дистанційного зондування Землі»

09.08.2017

Оголошення про конкурсний відбір індивідуального консультанта на посаду

«Консультант з питань кадастру, землевпорядкування та методів дистанційного зондування Землі»  

ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ (КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ ) 

Україна

Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах»

Грант № TF016590

Назва завдання: ”Відбір індивідуального консультанта з питань кадастру, землевпорядкування та методів дистанційного зондування Землі ” 

Номер завдання (згідно плану закупівель):  №KEI-IC-22

Уряд України отримав грант від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для фінансування проекту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах» (далі – Проект). Даний Проект було створено для підтримки Уряду в розробці стратегії реформи аграрного сектору, а також її окремих компонентів на основі фактичних даних, та для моніторингу впровадження реформ. 

Проект надає Міністерству аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики), Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастру) та іншим центральним органам виконавчої влади можливість (i) робити обґрунтований політичний вибір та оцінювати відповідні альтернативи; (ii) підвищити прозорість та покращити підзвітність відповідних інституцій, що залучені до розробки та впровадження реформи; (iii) стимулювати публічні дебати щодо ключових реформ; (iv) сприяти залученню приватних інвестицій.  

Одним із завдань співпраці Проекту з  Держгеокадастром є розробка процедури моніторингу фактичного використання земель на основі методів дистанційного зондування Землі (космічні знімки та аерозйомки) для забезпечення управління, контролю та моніторингу фактичного використання земель сільськогосподарського призначення, а також інших земель, що фактично знаходяться в сільськогосподарському обробітку за межами населених пунктів в Україні для двох пілотних районів. Наразі виконання даного завдання завершується консультантами, які були найняті Міжнародною неурядовою організацією «Київський економічний інститут» (далі – Замовник, KEI). 

Очікується, що результати і напрацювання, отримані у пілотних районах, будуть використані для впровадження моніторингу фактичного використання земель сільськогосподарського призначення на основі методів дистанційного зондування Землі на всій території України. 

З метою координації робіт з підготовки  процедури моніторингу фактичного використання земель на основі методів дистанційного зондування Землі та отримання фахової допомоги з питань розробки розгорнутої технологічно-організаційної схеми запровадження робіт з моніторингу використання земель на основі дистанційного зондування землі на територію України, системи нагляду та адміністрування робіт, пов’язаних із великою кількістю виконавців, міжнародна неурядова організація «Київський економічний інститут», як виконавець Проекту, має намір залучити індивідуального консультанта  (далі - Консультант) на посаду Консультанта з питань кадастру, землевпорядкування та методів дистанційного зондування Землі. 

Міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут» запрошує кваліфікованих кандидатів взяти участь у конкурсі на заміщення зазначеної вакантної посади. 

Зацікавлені кандидати мають надати інформацію про відповідність їх кваліфікації вимогам щодо надання послуг у формі резюме (CV) українською та англійською мовами, які підтверджують що вони є кваліфікованими та мають відповідний досвід для виконання зазначених послуг. 

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду наведено нижче. 


Обов’язкові вимоги:

1)      вища освіта за спеціальністю геодезія, картографія, землеустрій, кадастр, географічні системи та технології чи іншого відповідного фаху;

2)      наявність 5 і більше років попереднього досвіду роботи на керівних  посадах у сфері землевпорядкування та кадастру;

3)      не менше ніж 3-річний практичний досвід виконання топографо-геодезичних, картографічних / землевпорядних робіт;

4)      досвід організаційного розвитку та стратегічного планування виконання проектів на території України (в т.ч. управління, планування, реалізація, оцінка відповідності запланованим критеріям);

5)      досвід       роботи            з           державними   органами        влади,             органами       місцевого самоврядування;

6)      вільне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською              мовою;

7)      навички роботи з комп’ютером ( Microsoft Windows, Word, Excel, MS Project), обов’язкове знання програми ArcGIS. 

Бажанні вимоги:

1)      досвід виконання топографо-геодезичних, картографічних та землевпорядних робіт для створення географічних інформаційних систем із застосуванням геоінформаційних технологій;

2)      досвід розроблення та впровадження технологій обробки результатів робіт із землеустрою та кадастрових даних для їх використання в інформаційних системах;

3)      навички із формування та аналізу файлів обміну даними результатів землевпорядних робіт в електронному вигляді;

4)      наукова ступінь в сфері геодезії, картографії чи кадастру. 

Міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут» має право вимагати надання документів, які підтверджують кваліфікацію зацікавлених консультантів.

Переможцю конкурсу, для надання зазначених послуг, необхідно буде здійснити реєстрацію у відповідних установах та отримати статус фізичної особи-підприємця.

Консультант буде відібраний відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів (IC), як викладено в "Керівництві з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку", затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.), ("Керівництво із закупівлі послуг консультантів").

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 "Керівництва із закупівлі послуг консультантів", в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов'язується дотримуватися політики Банку щодо корупційної практики і шахрайства.

Висловлення зацікавленості та резюме (CV) (якщо можливо, зазначити посилання на результати або надати анотації виконаних робіт, досліджень, публікації та ін.)  слід направляти поштою або електронною поштою за наведеною нижче адресою до: 17:00, 18 серпня 2017 р.   

Будь ласка, зазначте в темі листа: "Заявка на посаду консультанта з питань кадастру, землевпорядкування та методів дистанційного зондування Землі (консультаційні послуги)".

Додаткова інформація може бути  отримана за наведеною нижче адресою. 

Міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут», 
вул. Дмитрівська, 92-94 
01135, Київ, Україна Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах»
тел.: (38-044) 492-80-12
факс: (38-044) 492-80-11
E-mail: land_project@kse.org.ua

http://www.kse.org.ua/en/about/KSE-team/vacancy/TF016590_4/
Партнери