Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні»

На XV Конгресі Європейської асоціації аграрних економістів Україна була представлена доповіддю Олега Нів'євського про вплив податкових пільг на зростання продуктивності в с/г України

05.09.2017

XV Конгрес Європейської асоціації аграрних економістів #EAAE2017 відбувся у Пармі, Італія. Це одна із ключових подій в галузі аграрної економіки, яка відбувається кожних три роки. На конгресі були присутні понад 1000 науковців з Європи та світу. Єдиним представником з України був старший економіст Проекту Олег Нів'євський. Темою його доповіді був вплив податкових пільг на зростання продуктивності в сільському господарстві України.

У дослідженні розглянуто вплив спецрежиму сплати ПДВ в сільському господарстві (який діяв до 2017 року)  та Єдиного податку 4 групи (колишній фіксований сільськогосподарський податок). Дослідження виконувалось на даних сільгосппідприємств України за 1995-2014 роки. В якості показника зростання продуктивності використовувався індекс Сукупної продуктивності факторів  (Total Factor Productivity growth - TFP). Вплив податкових пільг розглядався через призму спеціалізації, типу господарства, розміру, інших характеристик та через відтермінований в часі вплив пільг.

Основні результати дослідження такі:

1)      Податкові пільги є вкрай неефективним інструментом стимулювання зростання продуктивності в сільському господарстві.

a.        Наприклад, сукупний ефект спецрежиму ПДВ на  продуктивність виявився на рівні 0,034%, тобто серед сільгосппідприємств за досліджуваний період спостерігалась така закономірність: із зростанням обсягу вигод від спецрежиму ПДВ на 1%, продуктивність зростала тільки на 0,034%. Що це означає в абсолютних цифрах? Наприклад, підприємство має врожайність на рівні 4 тони на гектар. За теперішньої ціни на пшеницю на рівні біля 4700 грн/т (3 клас, наприклад), 1% зростання вигод від спецрежиму означало б додаткові 37,6 грн/га, що підвищило б продуктивність тільки на 1,3 кг/га, це в свою чергу еквівалентно лише додатковим 6,4 грн/га виручки.

b.      
З єдиним податком 4ої групи ефект на продуктивність в 2 рази менший, тобто серед сільгосппідприємств із зростанням обсягу вигод від єдиного податку 4ої групи на 1%, продуктивність зростала всього лиш на 0,016%.


2)      Податкові пільги заважають сільгосппідприємствам підвищувати свою ефективність. За досліджуваний період розрахунки показують, що менш ефективні підприємства мають вищі темпи зростання продуктивності, іншими словами менш ефективні наздоганяють більш ефективних. Проте податкові пільги сповільнюють цей процес майже вдвічі.   

Постер доповіді
Партнери