Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні»

Оголошення про конкурсний відбір індивідуального консультанта на посаду «Консультант з інформаційних технологій»

13.10.2017

Оголошення про конкурсний відбір індивідуального консультанта на посаду

«Консультант з інформаційних технологій»

ЗАПРОШЕННЯ ДО ВИСЛОВЛЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ 
(КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ПОСЛУГИ – Консультант з інформаційних технологій)

Україна

Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах»

Грант № TF016590

Назва завдання: "Консультант з інформаційних технологій"

Номер завдання (згідно плану закупівель): №KEI-IC-12

Уряд України отримав грант від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для фінансування проекту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах» (далі – Проект). Даний Проект було створено для підтримки Уряду в розробці стратегії реформи аграрного сектору, а також її окремих компонентів на основі фактичних даних, та для моніторингу впровадження реформ.

Проект надає Міністерству аграрної політики та продовольства України (далі – Мінагрополітики), Державній службі України з питань геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастру) та іншим центральним органам виконавчої влади можливість (i) робити обґрунтований політичний вибір та оцінювати відповідні альтернативи; (ii) підвищити прозорість та покращити підзвітність відповідних інституцій, що залучені до розробки та впровадження реформи; (iii) стимулювати публічні дебати щодо ключових реформ; (iv) сприяти залученню приватних інвестицій. 

Проект складається з наступних трьох компонентів: 

Компонент 1. Посилення спроможності реалізації політики на основі результатів аналізу. 

Компонент 2. Зміцнення спроможності Уряду України у галузі обробки та публікації даних про ринок землі і стан аграрного виробництва. 

Компонент 3. Діалог з питань розробки політики і поширення результатів. 

З метою підвищення прозорості земельних відносин Кабінет Міністрів України прийняв постанову №639 від 23 серпня 2017 «Про реалізацію пілотного проекту щодо проведення моніторингу земельних відносин та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Ця постанова регламентує регулярний збір та оприлюднення регіонально дисагрегованих мета-даних про стан земельних відносин на підставі адміністративних даних Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, даних Державної фіскальної служби та інших органів виконавчої влади, що забезпечують державне регулювання земельних відносин. Такий моніторинг обумовлює збір, обробку, оприлюднення та збереження великої кількості даних які будуть надходити із різних інформаційних систем органів виконавчої влади, що залучені до моніторингу.

З метою надання допомоги Держгеокадастру, Мін’юсту та іншим органам виконавчої влади у розбудові інформаційної системи моніторингу земельних відносин та інших споріднених задач,  міжнародна неурядова організація «Київський економічний інститут», як виконавець Проекту, має намір залучити індивідуального консультанта  (далі - Консультант) на посаду Консультанта з інформаційних технологій.

Міжнародна   громадська     організація     «Київський    економічний інститут» запрошує кваліфікованих кандидатів взяти участь у конкурсі на заміщення вакантної посади.

Зацікавлені консультанти мають надати інформацію про відповідність їх кваліфікації вимогам щодо надання послуг у формі резюме (CV) українською та англійською мовами, які підтверджують що вони є кваліфікованими та мають відповідний досвід для виконання зазначених послуг. Кваліфікаційні вимоги до кандидатів на посаду наведено нижче.

Обов’язкові вимоги :

1)      вища освіта в галузі інформаційних технологій;  

2)      не менш ніж за 5-й річний досвід в розробці, розгортанні централізованих та децентралізованих ІТ-систем; 

3)      не менш, ніж 3-х річний досвід роботи на посаді виконавчого керівника в галузі інформаційних технологій; 

4)      підтверджений досвід уcпішної реалізації проектів розробки інформаційних систем (високонавантажених систем, систем аналітики та звітності) / досвід керування проектами по розробці систем рівня Enterprise;

5)      досвід розробки технічної і призначеної для користувача документації та постановки завдань на розробку програмних продуктів; 

6)      знання українських законодавчих та нормативних актів з інформаційних технологій, зокрема в сфері КСЗІ; 

7)      досвід роботи з державними органами влади; 

8)      вільне володіння українською мовою, робочий рівень володіння англійською мовою. 

Бажані вимоги : 

1) досвід роботи на управлінських посадах в IT-проектах державних структур, що фінансувались міжнародними організаціями;

2) знання open source мов програмування.

Міжнародна громадська організація «Київський економічний інститут» має право вимагати надання документів, які підтверджують кваліфікацію зацікавлених консультантів.

Переможцю конкурсу, для надання зазначених послуг, необхідно буде здійснити реєстрацію у відповідних установах та отримати статус фізичної особи-підприємця.

Консультант буде відібраний відповідно до процедури відбору індивідуальних консультантів (IC), як викладено в "Керівництві з відбору та залучення консультантів за позиками МБРР, кредитами та грантами МАР позичальниками Світового банку", затвердженого в січні 2011 року, (переглянутого у липні 2014 р.), ("Керівництво із закупівлі послуг консультантів").

Зацікавленим консультантам необхідно звернути увагу на п. 1.9 "Керівництва із закупівлі послуг консультантів", в якому визначається політика Світового Банку щодо конфлікту інтересів. Консультант зобов'язується дотримуватися політики Банку щодо корупційної практики і шахрайства.

Висловлення зацікавленості із зазначенням номера завдання та резюме (CV) слід направляти поштою або електронною поштою за наведеною нижче адресою до: 17:00, 19 жовтня 2017 року

Будь ласка, зазначте в темі листа: "Заявка на посаду Консультанта з інформаційних технологій» (консультаційні послуги)".

Додаткова інформація може бути отримана за наведеною нижче електронною адресою.

Міжнародна громадська організація «Київський Економічний Інститут»,

вул. Дмитрівська, 92-94

01010, Київ, Україна

Проект підтримки реформ у сільському господарстві та земельних відносинах

тел.: (38-044) 492-80-12

факс: (38-044) 492-80-11

E-mail: land_project@kse.org.ua
Партнери