Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні»

Які напрямки співпраці передбачають Меморандуми про співпрацю між представництвом Світового Банку, ОДА, Мін'юстом, Мінагро, Держгеокадастром, НАІС та Коордцентром з надання правової допомоги?

19.07.2018

19 липня 2018 у Києві підписано Меморандуми про співпрацю між представництвом Світового Банку у справах Білорусі, Молдови та України та ОДА Київської, Львівської та Миколаївської областей, Мін'юстом, Координаційним центром з надання правової допомоги та Державним підприємством «Національні інформаційні системи» - в рамках 5-річної Програми Світового банку та ЄС «Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні» (Land Transparensy). Раніше аналогічний Меморандум було підписано з Мінагро та Держгеокадастром.

Кожен Меморандум має свій докладний план дій – що передбачено досягти за результатами цієї співпраці.

Для обласних державних адміністрацій

Серед очікуваних результатів інвентаризація державних земель, упорядкування документації щодо земельних відносин на території пілотних сільрад/громад та внесення всіх даних до Державного земельного кадастру та Реєстру прав.

Для цього заплановано (у межах пілотних громад):

  • оцифрування всіх існуючих записів щодо прав на землю (зокрема, планів приватизації)
  • внесення до Кадастру: оцифрованих даних, даних про ділянки з кадастровими номерами, отриманими до 2013 р., про державні та комунальні землі за межами населених пунктів, невитребувані паї; земель колишньої колективної власності та земель у постійному користуванні
  • сприяння реєстрації меж усіх адмінодиниць
  • виправлення помилок у Кадастрі та Реєстрі прав
  • підготовка до аукціонів земельних ділянок державної та комунальної форм власності
  • визначення фактичного землекористування (у тому числі с/г культур) за допомогою безкоштовних космознімків та їх використання як основи для виявлення різних видів помилок у кадастровій базі даних (Дистанційне зондування с/г земель здійснюється для території області та буде частиною геопорталу з розпорядження земельними ресурсами)
  • Навчання держслужбовців щодо використання системи управління земельними ділянками та результатів дистанційного зондування.
  • Підтримка надання безкоштовної юридичної допомоги в сфері земельних відносин.

Для Міністерства аграрної політики і продовольства та Дерджгеокадастру

Серед очікуваних результатів – наповнення даними Державного земельного кадастру, підвищення прозорості управління земельними ресурсами завдяки постійному відкритому доступу до актуальних даних щодо земельних відносин та забезпечення ефективного управління ними.

Для цього заплановано:

·       Розробити програмне забезпечення для Моніторингу земельних відносин, яке дозволить автоматизувати збір даних від усіх задіяних у цьому процесі центральних та регіональних органів влади, що дозволить збирати та публікувати у відкритому доступі дані Моніторингу щоквартально

·       У межах пілотних територій – оцифрувати всі наявні записи щодо земельних відносин; розробити та впровадити методологію використання супутникових зображень для визначення фактичного землекористування; провести тренінги для працівників щодо користування цими даними.

 

 

Для Міністерства юстиції, Координаційного центру з надання правової допомоги та ДП «Національні інформаційні системи»

Серед очікуваних результатів – посилення правового захисту землевласників, забезпечення публічності інформації щодо цін на ринку землі (у поточній його формі), запровадження автоматичного інформування власників та орендарів про будь-які зміни та запити до Реєстру прав щодо належних їм чи використовуваних ними ділянок.

Для цього заплановано:

Ø     Щодо посилення правового захисту:

·       для осіб, які захищають права громадян у сфері земельних відносин (працівників та адвокатів системи Безоплатної правової допомоги, громадських радників, нотаріусів, юристів незалежних правозахисних організацій та органів місцевого самоврядування тощо) – провести спеціалізовані тренінги та створити правові консультації в розділі «Земельне право» довідковo-інформаційної платформи «WikiLegalAid».

·       для громадян – збільшено кількість індивідуальних правових консультацій через систему Безоплатної правової допомоги – здійснено виїзди до населених пунктів (ОТГ та сільські, селищні, міські, районні ради), поширено інформаційні матеріали з актуальних питань у сфері земельних відносин.

Ø     Забезпечити публічність інформації завдяки впровадженню програмного забезпечення (за умови внесення відповідних змін до законодавства), зокрема:

·       реєстрації цін оренди землі, інших об’єктів нерухомості та купівлі-продажу нерухомого майна та її використання для Моніторингу земельних відносин та ринку нерухомості,

·       автоматичного обміну інформацією щодо земельних відносин усіх органів влади у рамках Моніторингу земельних відносин.

Ø     Автоматичне інформування щодо заяв до Реєстру прав (за умови внесення відповідних змін до законодавства):

·       власника об’єкта нерухомого майна – про будь-які заяви, подані щодо його нерухомого майна, у сфері держреєстрації речових прав та їх обтяжень

·       орендарів та інших осіб, які мають право користування земельними ділянками – про будь-які заяви, подані щодо ділянки, яка перебуває у їх користуванні

·       фізичних та юридичних осіб – про проведені реєстраційні дії щодо будь-якого об’єкта нерухомого майна (без зазначення відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про суб’єктів таких прав).
Партнери