Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні»

Моніторинг земельних відносин

Моніторинг земельних відносин в Україні – інноваційний інструмент для комплексного аналізу розвитку земельних відносин та розробки політичних рішень у цій галузі. Розроблений у рамках проекту «Підтримка реформ в сільському господарстві та земельних відносинах», який реалізується за фінансової підтримки Світового банку. 

Моніторинг земельних відносин – це система збору, збереження та оприлюднення набору даних та показників щодо стану земельних відносин в Україні. Моніторинг проводиться на рівні районів та міст обласного підпорядкування, міст Києва та Севастополя. Ці показники стосуються основних характеристик земельних ресурсів та земельних відносин, а саме: наповнення Державного земельного кадастру та Реєстру прав на нерухоме майно, кількості та характеристики транзакцій із земельними ділянками, податку на землю, судових спорів, приватизації та експропріації, а також рівності у забезпеченні прав різних категорій землевласників та землекористувачів.

Система дозволяє аналізувати поточний стан земельних відносин за кожним із понад 140 показників. Їх набір відповідає практиці інших країн та рекомендаціям Світового банку (LGAF, 2013), а також включає в себе ті, що описують хід земельної реформи в Україні. Впровадження Системи моніторингу відповідає принципам, задекларованим у Добровільній директиві ФАО з управління земельними ресурсами. 

Необхідність створення такого інтегруючого продукту, як «Моніторинг земельних відносин в Україні» продиктована тим, що до цього часу в Україні відсутня інформаційна система, де б зводилися воєдино усі звітні дані щодо земельних відносин, які надходять від місцевих органів влади до різних відомств. Відтак, органи влади, бізнес та громадськість позбавлені можливості мати узагальнену картину розвитку земельних відносин за всім набором характеристик – як на рівні районів та областей, так і держави в цілому. Як наслідок – така інформація відсутня й у відкритому доступі. 

Поєднання в одній системі даних щодо земельних відносин, які надходять до різних відомств, дає фактологічну основу для аналізу ситуації, виявлення тенденцій, проблемних позицій, прогнозування та моделювання розвитку ситуації. Ця інформація є необхідним фундаментом для розробки обґрунтованої державної політики у сфері земельних відносин. Водночас загальна доступність таких даних є основою прозорості земельної сфери.  

Як зазначається у звітах Світового Банку, краща земельна та сільськогосподарська політика може збільшити продуктивність сільського господарства на 30% і додати близько 12,5% до ВВП протягом найближчих 10 років зі значним підвищенням заробітної плати серед бідних сільських домогосподарств. 
Упродовж квітня-грудня 2015 року було здійснено пілотне впровадження Моніторингу. На основі даних, отриманих під час пілотного впровадження, підготовлено аналітичний щорічник «Моніторинг земельних відносин в Україні. 2014-2015», а також база даних показників моніторингу у форматі, придатному для подальшого аналізу.

Пілотне впровадження Моніторингу земельних відносин (2015)

Мета пілотного впровадження Моніторингу, здійсненого упродовж квітня-грудня 2015, полягала в оцінці доступності адміністративних даних і можливостей поєднання в рамках однієї системи даних про фактичний стан земельних відносин в Україні, які надходять від місцевих органів влади до різних відомств.

Завданням пілотного впровадження Моніторингу земельних відносин року було провести аудит всіх існуючих джерел інформації, ступеню уніфікованості адміністративних даних, їх повноти й регулярності надходження, а також розробити методологію та здійснити тестування координації взаємодії органів влади у цій роботі.

Адміністративні дані для проведення пілотного впровадження були надані шістьма органами влади: Державна служба статистики України; Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру; Державна судова адміністрація України; Державна фіскальна служба України; Державне агентство водних ресурсів; Міністерство юстиції України (ДП «Національні інформаційні системи»).

Розробку показників моніторингу та надання даних під час пілотного впровадження забезпечила Міжвідомча робоча група з моніторингу земельних відносин, сформована Міністерством аграрної політики та продовольства із представників цих органів.

Проблеми, виявлені під час пілотного впровадження. У процесі пілотного впровадження було виявлено 3 основні проблеми, від розв’язання яких залежить повноцінне запровадження Моніторингу. Передовсім, це невчасне надання інформації, її подача в неуніфікованій формі. Також зазначено випадки, коли важливі для прийняття політичних рішень дані не фіксуються та/або не надаються у форматі регулярних звітів (наприклад, кількість та характеристики земель, які були вилучені для суспільних потреб; площа ділянок, за якими сплачено податок, ін.).

Наступні кроки. Досвід пілотного впровадження засвідчує необхідність таких наступних кроків: розробки відповідних нормативних актів, автоматизованих систем звітності, забезпечення розміщення результатів у відкритому доступі та їх регулярне оновлення.

Про щорічник «Моніторинг земельних відносин в Україні. 2014-2015»

Щорічник «Моніторинг земельних відносин в Україні. 2014-2015» - перший в Україні довідник, який містить інформацію за всіма ключовими показниками щодо стану земельних відносин в Україні, які акумулюються центральними органами влади. Інформацію подано в розрізі районів та областей.

Продукт створено у рамках Проекту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні», який здійснюється за сприяння Світового банку у співпраці з Міністерством аграрної політики та продовольства України, Держгеокадастром та іншими центральними органами влади. 

Структура Щорічника. Щорічник складається з двох частин. Частина І - «Результати моніторингу»  - є довідковим матеріалом щодо стану основних характеристик земельних ресурсів та земельних відносин. Частина ІІ  є електронною базою даних із відповідними значеннями показників моніторингу на рівні районів та міст. Обидві частини розміщені на сайті Проекту www.land.kse.org.ua, а згодом будуть перенесені на відповідну сторінку Системи моніторингу земельних відносин в Україні. Усі дані перебувають у відкритому доступі.


Зворотній зв'язок з питань моніторингу: land_monitoring@kse.org.ua


Партнери