Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні»

Моніторинг: База даних 2016-2017

Дані показників Моніторингу, формати Excel / DTA

A. Стан земельної реформи

B. Повнота офіційної реєстрації (частка земельних ділянок комунальної, приватної та державної власності, зареєстрованих у Державному земельному кадастрі, та відповідних прав на них, зареєстрованих у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно)

C. Кількість (і вартість) різних типів транзакцій щодо земельних ділянок

D. Нормативна грошова оцінка земель та надходження від земельного податку

E. Випадки приватизації та вилучення земельних ділянок для суспільних потреб

F. Кількість судових справ, пов’язаних із земельними відносинами

G. Частка земель приватної власності, зареєстрованих у Кадастрі на осіб жіночої та чоловічої статі, у спільній власності та у власності юридичних осіб

Н. Базові характеристики адміністративно-територіальних одиниць

Щорічник 2016-2017

Зворотній зв'язок з питань Моніторингу: land_monitoring@kse.org.ua


Партнери