Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні»

Моніторинг: Щорічник 2014-2015

Щорічник «Моніторинг земельних відносин в Україні. 2014-2015» - перший в Україні довідник, який містить інформацію за всіма ключовими показниками щодо стану земельних відносин в Україні, які акумулюються центральними органами влади. Результати аналізу представлені у формі 46 графіків, 54 карт, 44 таблиць із описом, 10 прикінцевих додатків та висновків – загальних та до кожного з 8-ми розділів. У відкритому доступі ці дані публікуються вперше.

Анотація

Вступ

Основні показники та їхнє використання

Результати моніторингу земельних відносин в Україні: 2014- 2015

Цей розділ надає результати пілотного впровадження Моніторингу, яке проводилися протягом квітня-грудня 2015 р, та надає характеристику стану земельних відносин в Україні на 2014 р – першу половину 2015р.

А. Стан земельної реформи

Основні показники земельної реформи допомагають відстежувати хід її реалізації та відповідні зміни, які відбуваються на ринку земель (увага приділяється переважно землям сільськогосподарського призначення). Стратегія розвитку сільського господарства й сільських територій в Україні на 2015-2020 роки визначає три основні напрямки земельної реформи, кожен із яких має певний набір показників моніторингу. Цими напрямками є: Реалізація повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення, дерегулювання економічного обігу земель, сталого землекористування та консолідації землеволодіння та землекористування; Посилення та розвиток системи кадастру та реєстрації прав власності на нерухоме майно; Забезпечення й захист прав на земельні ділянки. У цьому розділі ми представимо тільки ті показники, які не входять до інших функціональних напрямків управління земельними ресурсами.

Напрямок реформ №1: Реалізація повноцінного ринку земель сільськогосподарського призначення, дерегулювання  економічного обігу земель, сталого землекористування та консолідації землеволодіння та землекористування

Кількість адміністративних одиниць із визначеними межами

Згідно з даними Держгеокадастру існує 50 населених пунктів з офіційно встановленими та зареєстрованими межами з-поміж 29772 населених пунктів в Україні (згідно з даними Державної служби статистики України), включаючи міста, селища міського типу та села. З них 21 населений пункт знаходиться в Одеській області, 13 в Рівненській, 6 в Сумській, 3 в Тернопільській, 2 в Черкаській та по одному в Київській, Івано-Франківській, Полтавській,  Харківській та Чернігівській. Загальна територія цих населених пунктів складає всього близько 24 122 га. Однак у більшості районів і міст, а також у всіх областей існують формально встановлені межі. Питання визначення меж ускладняється адміністративною реформою, оскільки сільські ради знаходяться в процесі консолідації в територіальні громади, а їхню кількість буде  зменшено.

Кількість та відносна площа земельних ділянок у державній та комунальній власності, орендованих через аукціони

Кількість та відносна площа ділянок відумерлої спадщини

Площа зрошуваних та осушуваних земель

Кількість договорів оренди за реєстратором (нотаріуси, державні реєстратори)

Кількість ділянок та загальна площа, за якими зафіксовані помилки в кадастрових та або реєстраційних даних

Висновки до розділу А

 • Звіт надає базові значення показників моніторингу, які можна використовувати для визначення стану та результатів земельної реформи у майбутньому;
 • Станом на жовтень 2015 р. існує 50 населених пунктів з офіційно встановленими та зареєстрованими межами з-поміж 29772 населених пунктів в Україні;
 • Протягом 2014 року та перших 2-х кварталів 2015 через аукціони було продано право оренди: 702 ділянок сільськогосподарських земель (14 415 га) і 461 ділянок земель несільськогосподарського призначення (403 га) державної та комунальної форми власності. Цей показник має тенденцію до зростання;
 • Усього в Україні зафіксовано 9 650 ділянок відумерлої спадщини загальною площею 35 802.5 га. Майже 45% таких земель передано в оренду;
 • Загальна кількість прав оренди, зареєстрованих нотаріусами протягом січня 2013 року - середини жовтня 2015 року, в Україні складає 5 504 (з них 4 328 прав або 78.6% від загальної кількості зареєстровано починаючи з 2-го кварталу 2015 р.). За той самий період державні реєстратори зареєстрували 803 659 прав оренди. 

B. Повнота офіційної реєстрації (частка зареєстрованих та відображених на карті земельних ділянок комунальної, приватної та державної власності, та відповідних прав на них)

Кількість земельних ділянок, що зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

Кількість та площа земельних ділянок, що зареєстровані в Державному Земельному Кадастрі

Кількість зареєстрованих землевласників

Кількість землевласників, які мають індивідуальний податковий номер (ІПН)

Середній час, витрачений на первинну реєстрацію земельної ділянки

Середній час, витрачений на надання витягу

Висновки до розділу В

 • У Державному Земельному Кадастрі станом на 1 грудня 2015 року було зареєстровано 16,661,051 ділянок загальною площею 41,812,127.76 га, що складає 69% території України. Проте тільки 22.6% земель державної власності зареєстровано в Кадастрі.
 • Станом на 1 грудня 2015 року в Україні нараховується 15,854,195 власників земельних ділянок, з них 4,854,917 землевласників зареєстровано з вказаним номером ІПН (33.4% від загальної кількості зареєстрованих приватних землевласників).
 • Загальна кількість прав власності на земельні ділянки зареєстрованих у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно станом на 3 квартал 2015 року складає 3 485 630 одиниць (20.9% від кількості земельних ділянок в Державному земельному кадастрі).

C. Кількість (і вартість) різних типів транзакцій із земельними ділянками

Операції купівлі-продажу

Земельні ділянки, передані в спадщину

Земельні ділянки, що були обміняні або подаровані

Передача землі під заставу чи іпотеку

Землі, передані в оренду

Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної власності

Висновки до розділу С

 • Протягом 3-х кварталів 2015 р. в Україні відбулося 6444 транзакції зі зміною власника (продаж, успадкування, дарування та обмін) загальною площею 36 462.42 га (0.1% від площі земель приватної форми власності). З них 84% складають сільськогосподарські землі.
 • Станом на 01.07.2015 в Україні було укладено 4 671.5 тис. договорів оренди сільськогосподарських земель приватної форми власності (паїв) загальною площею 16 597.0 тис га (50% від земель приватної власності). Середня орендна плата складала 786 грн/га за рік. Крім того було укладено 56 053 договорів оренди земель державної форми власності з середнім рівнем орендної плати 1351.6 грн/га за рік із значною різницею між областями.
 • Серед земель приватної власності найбільш розповсюдженими є договори оренди строком від 6 до 10 років, а серед державної та комунальної – на 11 років і більше.
 • За 2013-2015 рр. права оренди були зареєстровані для 832,551 ділянки загальною площею 3,513,015.64 га (приблизно 16% земель, що перебувають в оренді). 
 • Розвиток ринку земель сільськогосподарського та несільськогосподарського призначення обмежується недостатнім розвитком іпотечного кредитування. З 2013 року було продано 1899 ділянки загальною площею 6215.76 га (0.02% від площі земель приватної власності). За цей період було видано 91 іпотечний кредит на загальну площу 52.9 га. Це свідчить, що кредитування під заставу землі в Україні фактично не існує. Натомість на інших розвинутих ринках нерухомості банківські кредити є основним джерелом фінансування купівлі/продажу. Вивчення та подолання бар’єрів для використання іпотеки заслуговує першочергової уваги Уряду під час розробки та впровадження земельної реформи

D. Надходження від земельного податку

Нормативна грошова оцінка

Земельний податок

Висновки до розділу D

 • Загальна сума земельного податку, сплачена за 8 місяців 2015 року, склала 2 593 млн. грн., з яких 2 230 млн, (86%) сплачено юридичними особами.
 • Протягом цього періоду було сплачено 99,9% податкових зобов’язань.
 • Загальна кількість платників земельного податку за січень-вересень 2015 складала 7 337 191 осіб, із них 98% є фізичними особами. Ця кількість складає 46% від кількості землевласників, які зареєстровані у Земельному кадастрі та лише 31% від приватних землевласників, про яких звітує форма 2-зем.

E. Випадки приватизації та експропріації

Приватизації

Експропріації

Наразі дані про передачу приватних земельних ділянок для громадських потреб не доступні.

Висновки до розділу E

 • Станом на 1 липня 2015 року 12 933 783 громадян приватизували земельні ділянки за рішенням рад (86.9% з тих які мають право). Усього приватизовано 17 980 173 ділянок загальною площею 4 317 108 га. Ці ділянки не включають розпайовані землі.
 • Наразі дані про передачу приватних земельних ділянок для громадських потреб не доступні.

F. Кількість судових справ, пов’язаних із земельними відносинами

Висновки до розділу F

 • Протягом 2014 року на розгляд у суди надійшло 19 167 адміністративних, господарських та цивільних справ стосовно земельних відносин (що складає 0.76 справи на 1000 землевласників та землекористувачів).
 • Найбільша кількість справ зареєстровані у Ананьївському районі, Одеської області; Дворічанському районі, Харківської області; Сватівському районі, Луганської області та Києво-Святошинському районі, Київської області.

G. Частка земель приватної власності, зареєстрованих у кадастрі на осіб жіночої та чоловічої статі, у спільній власності та у власності юридичних осіб

Земельні ділянки, зареєстровані як спільна власність

Земельні ділянки, зареєстровані у власності юридичних осіб

Висновки до розділу G

 • 40% ділянок зареєстрованих у Кадастрі протягом 2014го та 2 кварталів 2015 року знаходиться у спільній власності, а 27% - у власності юридичних осіб.
 • Відомості про стать власника земельної ділянки наразі не реєструються. 

Н. Базові характеристики адміністративно-територіальних одиниць

Територія України включає в себе 27 основних адміністративних одиниць (національного підпорядкування): 24 області, Автономна Республіка Крим, міста Київ та Севастополь. Ці одиниці підрозділяються на адміністративні одиниці другого рівня: сільські райони та міста обласного підпорядкування. Існує 490 районів і 182 міста. З березня 2014 року, м. Севастополь та АР Крим є територіями тимчасово окупованими Російською Федерацією. Також, території деяких районів Донецької та Луганської областей регулюються режимом антитерористичної операції. Отже інформація в цих регіонах може бути недоступною або неповною. Усі географічні назви в цьому звіті написано у відповідності з електронним довідником «Україна. Адміністративно-територіальний устрій», який опубліковано на офіційному веб-порталі Верховної ради України.

Площа земель

Кількість земельних ділянок

Загальна кількість земельних ділянок складає за різними оцінками більше 27 млн. -  офіційної інформації про загальну кількість ділянок наразі не існує. Серед них тільки 3 485 630 ділянок було формально зареєстровано в Державному реєстрі нерухомого майна станом на вересень 2015, що складає менше 13%. Близько 22 млн. земельних ділянок мають правочини, що підтверджують права власності (записи в кадастрі земель) і близько 16.6 млн. ділянок уведено до Державного земельного кадастру.

Середній розмір зареєстрованих земельних ділянок

Населення

Кількість юридичних та фізичних осіб-підприємців

Кількість власників земельних ділянок

Висновки до розділу H

 • Землі сільськогосподарського призначення складають в середньому 72% загальної площі районів та 35% від площі міст.
 • Місто з найбільшою часткою лісів є Яремче (Івано-Франківська область) – 81.8%. Новий Розділ (Львівська область) має найбільшу частку земель промисловості - 46.9%
 • Середній розмір ділянок комунальної власності становить близько 1.08 га, державної – 7.47 га, приватної – 2.46 га.
 • Характеристики цільового призначення земель та розподіл форм власності суттєво розрізняється між адміністративно-територіальними одиницями. Тому земельна реформа та обмеження на ринку земель мають враховувати місцеві особливості.
 • Статистика розподілу земель між державною, приватною та комунальною формою власності за існуючими статистичними формами не відповідає фактичному розподілу.


Висновки та рекомендації

Додатки

Додаток 1. Основні показники земельної реформи

Додаток 2. Реєстрації оренди за реєстратором (нотаріуси та державні реєстратори)

Додаток 3. Кількість зареєстрованих земельних ділянок, землевласників та середній час реєстрації

Додаток 4. Кількість та площа земель, з якими відбулись транзакції за 3 квартали 2015 року

Додаток 5. Землі, передані в оренду, кількість орендарів та вартість оренди за 3 квартали 2015 року

Додаток 6. Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь в Україні, гривень за гектар (станом на 01.01.2015)

Додаток 7. Надходження земельного податку та кількість платників за період 1січня-1 вересня 2015 року

Додаток 8. Кількість та площа приватизованих земельних ділянок (станом на 1 липня 2015) та кількість справ на розгляді у судах за видом судочинства (за 2014 рік)

Додаток 9. Земельні ділянки, що зареєстровані у спільній власності та власності юридичних осіб протягом 2014 та 2 кварталів 2015 року

Додаток 10. Базові характеристики адміністративних одиниць станом на 1 січня 2015 року


Завантажити увесь текст Щорічника "Моніторинг земельних відносин в Україні. 2014-2015", pdf, 31 Mб

База даних 2014-2015

Зворотній зв'язок з питань моніторингу: land_monitoring@kse.org.ua


Партнери