Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні»

Моніторинг: База даних 2014-2015

Дані показників Моніторингу

A. Стан земельної реформи

Особливості даних та виявленi помилки. Роздiл А

B. Повнота офіційної реєстрації

Особливостi даних та виявленi помилки. Роздiл В

C. Кількість (і вартість) різних типів транзакцій

Особливостi даних та виявленi помилки. Роздiл C

D. Надходження від земельного податку

Особливостi даних та виявленi помилки. Роздiл D

E. Випадки приватизації та експропріації

Особливостi даних та виявленi помилки. Роздiл E

F. Кількість судових справ

Особливостi даних та виявленi помилки. Роздiл F

G. Частка земель, зареєстрованих на осіб жіночої та чоловічої статі, у спільній власності та у власності юридичних осіб

Особливостi даних та виявленi помилки. Роздiл G

Н. Базові характеристики адміністративно-територіальних одиниць

Особливостi даних та виявленi помилки. Роздiл H


Щорічник 2014-2015

Зворотній зв'язок з питань моніторингу: land_monitoring@kse.org.ua


Партнери