Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні»

Сергій КУБАХ

Сергій КУБАХ, USAID ARDS. Експерт з питань управління земельними ресурсами Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» (ARDS).

Очолював Проект Світового банку „Видача державних актів на право власності на землю в сільській місцевості та розвиток системи кадастру”, за результатами якого в Україні вперше проведено найбільше у Європі кадастрове картографування всієї території країни та створено інформаційну систему ведення Державного земельного кадастру. Консультант Проекту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні» з питань управління земельними ресурсами (березень 2015 - грудень 2016).

До 2004 року працював у державних органах земельних ресурсів – на посадах від інженера земельно-кадастрового бюро до начальника управління державного земельного кадастру та державного реєстру прав на землю та нерухоме майно Державного комітету України по земельних ресурсах.

З початку 2000-х років постійно співпрацював з міжнародними фінансовими організаціями (МБРР, USAID, МФК, SIDA, CIDA, ін.), в тому числі як консультант з питань навколишнього середовища, управління земельними ресурсами та проектного менеджменту у складі персоналу Світового банку, та понад 10 років - на керівних посадах міжнародних проектів. Упродовж понад 15 років – член робочих груп з підготовки проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів в галузі земельних відносин. У 2015 – Секретар робочої групи по земельній реформі в рамках розроблення Єдиної комплексної Стратегії та плану дій розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-20 роки.

Має кваліфікації гірничого інженера-маркшейдера та інженера-землевпорядника. Магістр права. Магістр управління суспільним розвитком (факультет вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, 2006). Кандидат технічних наук (Ph.D.) із спеціальності геодезія, фотограмметрія та картографія (2013).

Фахівець із питань земельного кадастру, реєстру прав на нерухоме майно, управління земельними ресурсами, геоінформаційних систем та створення інфраструктури просторових даних.

Тема виступу: "Результати впровадження плану розпорядження землями громади Кіпті"
Партнери