Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні»

Аналітика

23.08.2016

Ринковий обіг прав оренди замість скасування мораторію: наскільки це реально?

Днями міністр агрополітики Тарас Кутовий виступив із програмним інтерв’ю, в якому, фактично, повідомив про відсутність перспектив скасування мораторію з 1 січня 2017 року, посилаючись на неготовність парламенту до такого кроку, та висловив намір уряду запровадити в цих умовах ринковий обіг прав оренди сільгоспугідь. Постає питання, наскільки реалістичною є урядова ідея. Для відповіді проаналізуємо таке: (1) чи дозволяє українське законодавство...

>>> Публікація на agravery.com
22.08.2016

Застава права оренди сільськогосподарських земель для отримання банківського кредиту: стан та перспективи

Українські банки скептично ставляться до можливості надання кредитів сільськогосподарським підприємствам під заставу права оренди сільгоспугідь через низьку ліквідність цього права та відсутність практики його оцінювання. Національний банк України...

>>> Аналітичний матеріал
01.08.2016

Terra (in)cognita: чи відкриють в Україні дані про земельні відносини?

Слідом за відкриттям публічного доступу до інформації про земельні ділянки та права на них Реєстром речових прав на нерухоме майно та Державним земельним кадастром, з наступного року в Україні може стати відкритою також і вся інформація про земельні відносини, яка акумуюється близько десятком державних органів... Йдеться про понад 140 показників, які досі були доступні лише представникам тих органів, які їх збирали. Відкриття цієї інформації означає, що корупційна складова, пов’язана із монопольним доступом до інформації у сфері земельних відносин, має всі шанси стати історією.

>>> Публікація на agravery.com
01.08.2016

Обіг права оренди сільськогосподарських земель в Україні: стан, практика, шляхи вдосконалення

Право оренди землі як правова форма доступу до земельних ділянок є особливо затребуваним у випадках, коли власники земельних ділянок не мають можливості використовувати їх за станом здоров’я, браком грошей для придбання сільгосптехніки чи посівного матеріалу та не можуть (за умов мораторію) або не хочуть продати свою ділянку. Проте чинне земельне законодавство України практично не містить необхідного обсягу правових норм, які б забезпечували обіг права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення...

>>> Аналітичний матеріал
27.07.2016

Дослідження та порівняльний аналіз земельного законодавства Нідерландів, Франції, ФРН та Польщі

Аналіз земельного законодавства 4-х європейських країн – Польщі, Франції, Німеччини та Нідерландів, різних за історією, територією, якістю задіяних у сільському господарстві земель та правилами їх використання, – дозволяє отримати картину: яким може бути набір правових інструментів в руках держави для регулювання ринку с/г земель та їх охорони – і якими є результати їх застосування.  У рамках Проекту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні» здійснено таке дослідження, а також проведено порівняльний аналіз земельних законодавств Польщі, Франції, Німеччини та Нідерландів щодо ринкового обігу та охорони сільгоспземель.

>>> Аналітичний матеріал
26.07.2016

Порівняльний аналіз законодавств ФРН, Нідерландів, Франції та Польщі про охорону сільськогосподарських земель: досвід для України

Цей порівняльний аналіз законодавств ФРН, Нідерландів, Франції та Польщі про охорону сільськогосподарських земель базується на проведених поглиблених дослідженнях відповідного законодавства кожної з цих країн,...

>>> Аналітичний матеріал
25.07.2016

Порівняльний аналіз законодавств ФРН, Нідерландів, Франції та Польщі про ринковий обіг сільськогосподарських земель: досвід для України

Порівняння законодавств ФРН, Нідерландів, Франції та Польщі свідчить, що в європейських країнах з розвинутою ринковою економікою, якими є ФРН, Нідерланди та Франція, правове регулювання ринкового обігу сільськогосподарських земель базується на досить різних правових механізмах. Тому закріплені у законодавстві цих країн моделі такого обігу істотно різняться. По суті в законодавстві ФРН, Нідерландів та Франції три можливі правові моделі функціонування ринку сільськогосподарських земель...

>>> Аналітичний матеріал
22.07.2016

Ринок та охорона сільськогосподарських земель у європейському законодавстві. Досвід Нідерландів

Правовий досвід Нідерландів у сфері регулювання ринку сільськогосподарських земель та їх охорони є унікальним для України. Адже у цій країні запроваджений вільний їх обіг з можливістю набуття у власність всіма бажаючими, включаючи іноземців. Законодавство Нідерландів про обіг сільськогосподарських земель є одним з найліберальніших на європейському континенті, оскільки містить мінімальну кількість обмежень та інших подібних правових регуляторів...

>>> Аналітичний матеріал
21.07.2016

Ринок та охорона сільськогосподарських земель у європейському законодавстві. Досвід Франції

Сільське господарство Франції базується на свободі підприємництва та праві приватної власності на землю й інші засоби аграрного виробництва. Основною виробничою структурою аграрного сектору цієї країни є фермерські господарства. Водночас ринок сільгоспземель Франції є регульованим державою. Проте функцію регулювання цього ринку держава поклала на недержавну неприбуткову юридичну особу – Товариство SAFER, яке діє з 1960 року. По суті у сільському господарстві Франції канони вільної ринкової економіки поєднуються із досить жорстким втручанням держави у розподіл і перерозподіл сільгоспземель... >>> Аналітичний матеріал
20.07.2016

Ринок та охорона сільськогосподарських земель у європейському законодавстві. Досвід ФРН

Економічний устрій, який склався на сьогодні в Німеччині, називають соціальним ринковим господарством. Основними його засадами є: приватна власність на засоби виробництва при посиленій юридичній відповідальності власників за використання капіталу; вільна конкуренція та відкритість ринку з державним впливом; забезпечення стабільної валюти та стабільності господарської політики; підтримка інтеграційних процесів в економіці як у країні, так і в межах ЄС; система соціального захисту населення від негативного впливу ринку. Саме ці риси економічного устрою Німеччини досить чітко простежуються і у земельному законодавстві цієї країни, зокрема, законодавстві про сільськогосподарські землі... >>> Аналітичний матеріал

Партнери