Проект «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні»

Аналітика

01.08.2016

Обіг права оренди сільськогосподарських земель в Україні: стан, практика, шляхи вдосконалення

Право оренди землі як правова форма доступу до земельних ділянок є особливо затребуваним у випадках, коли власники земельних ділянок не мають можливості використовувати їх за станом здоров’я, браком грошей для придбання сільгосптехніки чи посівного матеріалу та не можуть (за умов мораторію) або не хочуть продати свою ділянку. Проте чинне земельне законодавство України практично не містить необхідного обсягу правових норм, які б забезпечували обіг права оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення...

>>> Аналітичний матеріал
27.07.2016

Дослідження та порівняльний аналіз земельного законодавства Нідерландів, Франції, ФРН та Польщі

Аналіз земельного законодавства 4-х європейських країн – Польщі, Франції, Німеччини та Нідерландів, різних за історією, територією, якістю задіяних у сільському господарстві земель та правилами їх використання, – дозволяє отримати картину: яким може бути набір правових інструментів в руках держави для регулювання ринку с/г земель та їх охорони – і якими є результати їх застосування.  У рамках Проекту «Підтримка реформ у сільському господарстві та земельних відносинах в Україні» здійснено таке дослідження, а також проведено порівняльний аналіз земельних законодавств Польщі, Франції, Німеччини та Нідерландів щодо ринкового обігу та охорони сільгоспземель.

>>> Аналітичний матеріал
26.07.2016

Порівняльний аналіз законодавств ФРН, Нідерландів, Франції та Польщі про охорону сільськогосподарських земель: досвід для України

Цей порівняльний аналіз законодавств ФРН, Нідерландів, Франції та Польщі про охорону сільськогосподарських земель базується на проведених поглиблених дослідженнях відповідного законодавства кожної з цих країн,...

>>> Аналітичний матеріал
25.07.2016

Порівняльний аналіз законодавств ФРН, Нідерландів, Франції та Польщі про ринковий обіг сільськогосподарських земель: досвід для України

Порівняння законодавств ФРН, Нідерландів, Франції та Польщі свідчить, що в європейських країнах з розвинутою ринковою економікою, якими є ФРН, Нідерланди та Франція, правове регулювання ринкового обігу сільськогосподарських земель базується на досить різних правових механізмах. Тому закріплені у законодавстві цих країн моделі такого обігу істотно різняться. По суті в законодавстві ФРН, Нідерландів та Франції три можливі правові моделі функціонування ринку сільськогосподарських земель...

>>> Аналітичний матеріал
22.07.2016

Ринок та охорона сільськогосподарських земель у європейському законодавстві. Досвід Нідерландів

Правовий досвід Нідерландів у сфері регулювання ринку сільськогосподарських земель та їх охорони є унікальним для України. Адже у цій країні запроваджений вільний їх обіг з можливістю набуття у власність всіма бажаючими, включаючи іноземців. Законодавство Нідерландів про обіг сільськогосподарських земель є одним з найліберальніших на європейському континенті, оскільки містить мінімальну кількість обмежень та інших подібних правових регуляторів...

>>> Аналітичний матеріал
21.07.2016

Ринок та охорона сільськогосподарських земель у європейському законодавстві. Досвід Франції

Сільське господарство Франції базується на свободі підприємництва та праві приватної власності на землю й інші засоби аграрного виробництва. Основною виробничою структурою аграрного сектору цієї країни є фермерські господарства. Водночас ринок сільгоспземель Франції є регульованим державою. Проте функцію регулювання цього ринку держава поклала на недержавну неприбуткову юридичну особу – Товариство SAFER, яке діє з 1960 року. По суті у сільському господарстві Франції канони вільної ринкової економіки поєднуються із досить жорстким втручанням держави у розподіл і перерозподіл сільгоспземель... >>> Аналітичний матеріал
20.07.2016

Ринок та охорона сільськогосподарських земель у європейському законодавстві. Досвід ФРН

Економічний устрій, який склався на сьогодні в Німеччині, називають соціальним ринковим господарством. Основними його засадами є: приватна власність на засоби виробництва при посиленій юридичній відповідальності власників за використання капіталу; вільна конкуренція та відкритість ринку з державним впливом; забезпечення стабільної валюти та стабільності господарської політики; підтримка інтеграційних процесів в економіці як у країні, так і в межах ЄС; система соціального захисту населення від негативного впливу ринку. Саме ці риси економічного устрою Німеччини досить чітко простежуються і у земельному законодавстві цієї країни, зокрема, законодавстві про сільськогосподарські землі... >>> Аналітичний матеріал
19.07.2016

Ринок та охорона сільськогосподарських земель у європейському законодавстві. Досвід Польщі

Аналіз земельного законодавства 4-х європейських країн – Польщі, Франції, Німеччини та Нідерландів, різних за історією, територією, якістю задіяних у сільському господарстві земель та правилами їх використання, – дозволяє отримати картину: яким може бути набір правових інструментів в руках держави для регулювання ринку с/г земель та їх охорони – і якими є результати їх застосування. Цей досвід необхідно враховувати Україні, формуючи власну модель, адже ці знання дозволяють прогнозувати: що можна отримати у підсумку, обираючи ті чи інші правові інструменти. >>> Аналітичний матеріал
06.07.2016

Заморожена реформа: Як розпорядитись понад 10 мільйонами га державних сільгоспземель

Держава володіє більш ніж чвертю всіх сільгоспземель в Україні і розпоряджається цим колосальним ресурсом дуже неефективно. І якщо у колишнього коаліційного уряду був хоча б декларативний план реформи цієї галузі, то новий Кабмін, схоже, має намір зберегти статус-кво, зі значними корупційними ризиками в Держгеокадастрі і величезною рентою Аграрної академії наук. Як зрушити цю реформу з мертвої точки, аналіз Сергія Кубаха, Олега Нів’євського, Дениса Нізалова і Павла Кулинича.

>>> Публікація на voxukraine.org
22.06.2016

Policy Note: Improving Governance of Land Resources. May 2016

Weak land governance precludes realization of Ukraine’s comparative advantage and its attractiveness for outside investment in agriculture and beyond. Full realization of its agricultural sector, especially in ways that include small and medium scale producers, is possible only... >>>

Партнери